מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה יא, שיעורים שיעור 1-2 : מה הגבול שלי?, שיעורי חברה, אורות וכלים

2 מערכים לשיעורים בנושא קבלת עול

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
נושא זה יתפרס על שתי יחידות:
יחידה 1 :תעסוק במשמעות של קבלת עול וחיוניותה בכל התחומים.
יחידה 2 :תעסוק בכך שקבלת עול היא בסיס לכל היהדות ומהי מעלת קיום המצוות
השכליות מתוך קבלת עול.
הערה: השיעור הראשון מעובד על כל פרטיו בשיעור השני; ישנם הצעות לפעילות וקטעי
העשרה. למורה לשק"ד מומלץ להתוועד בנושא יסודי זה.

שיערוי הפתייחה
שיעורי פתיחה
נושא: משמעותה וחיוניותה של קבלת עול

מסרים ורעיונות מרכזיים:
1 .קבלת עול פירושה: לעשות גם כשאין הבנה או רצון גלויים לקיום
ההוראה.
2 .קבלת עול עוזרת לקבל החלטות נכונות.
3 .קבלת עול קיימת נחוצה ומועילה בכל תחומי החיים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים