מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה יא, שיעור 3 -עבדות וחרות, שיעורי חברה, אורות וכלים

שיעור חברה בנושא- עבדות וחרות

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות היחידה
< להגדיר מהו חופש וחירות אמיתית
<לשלול את הגישה האומרת כי חיי תומ''צ
הינם חיים מגבילים ומחניקים
<להסיק כי חיי גשמיות ונהנתנות אינם
מהווים חיי חופש אמיתי
<לתרגל ניתוח של מניעים להרגלים
שליליים/ קיצוניים
<לתרגל להעלות למודעות שהרגלים/
תחביבים שליליים/ קיצוניים לא הם אלו
שיובילו לתחושת חירות, סיפוק ורוגע
<להעמיק את ההיכרות עם המהות והרצון
הפנימי והאמיתי שלנו כיהודים
<להפנים ולחדד שהשלווה שלנו תלויה אך
ורק בעצם קיום מצוות ולא בגירויים
חיצוניים אחרים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים