מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה יא, שיעור 4 – יום השואה, שיעורי חברה, אורות וכלים

שיעור חברה בנושא יום השואה - החקר אלוקה תמצא?

<להכיר בכך ששאלות אמוניות היו גם
בעבר, ובוטאו אפילו ע"י גדולי ישראל.
<להבין שלמרות שאנו שואפים תמיד לטוב
ולמושלם בעינינו –לא את כל מעשי ה' ניתן
להבין, מפאת קטנותו )כאדם פשוט
המתיימר להבין מנתח, ועוד יותר מזה
"כגבוה שמים על הארץ...כן גבהו דרכי
מדרכיכם"(
<לקבל פרופורציות נכונות על החיים:
השואה-הסבל-כ"נקודה" בהיסטוריה של
העם היהודי.
תומ"צ-הנצח-כ"קו" אינסופי ייעודו של
העם היהודי.
)מיחידות הרבי לד"ר אברהם אורנשטיין(
<להגדיר נכון כי השאלות האמוניות
ששאלו הנביאים אינן מחכות לתשובה
)נברא לא יכול לקבל תשובות מספקות על
מי שבראו!( אלא הן מבטאות זעקה וציפיה
לגאולה.
<להתמקד ב"קו" ולא ב"נקודה"-בחיי תוכן
מלאים בתומ"צ וקדושה.

נספח סרטון ברית מילה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים