רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

שיעור 5 : יום העצמאות – שיעור חברתי לכיתה י’ אורות וכלים

ארץ אבותינו מאז ומעולם

מקצוע: אורות וכלים, מבצעי הרבי, נושאים שונים, תכנית חברתית חסידית - כישורי חיים,
שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
| מטרות היחידה
- להבחין בין מצליחנות חיצונית החולפת
לאחר זמן לבין ערךנצחי הנשאר תמיד
- - להכיר את העובדות ש'לא מדברים
עליהן'- עקרונות ציוניים שאינם מושתתים
על התורה שהיוו "נכס צאן ברזל" בהקמת
המדינה, לא עמדוכ"כ במבחן המציאות,
כפי שציפו המייסדים

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק