מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה יא – שיעור 8 : מה להחליט? -אורות וכלים

שיעור חברה בנושא: מה להחליט?

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות היחידה
> להכיר בחשיבות קבלת החלטות באופן
מושכל .
> להכיר בחשי בות הצבת מטרות בתהליך קבלת
החלטות
> לדון ולברר את סדר העדיפויות הרצוי
בהקצאת משאבים כלכליים ובחירת מקום
לימודים.
> ליישם את תהליך קבלת ההחלטות על נושאים
רלוונטים בחייהן

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים