מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה י, שיעור 9- 10 : סדר עדיפויות – שיעור חברה- אורות וכלים

יחידה המתפרסת על שני שיעורים )רצוי להעביר ברצף, אך ניתן גם להפריד(

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
לסמן ולהגדיר את הגבול בין הצורך
לשאוף ליותר, לבין הצורך לשמוח בחלקנו
–לא יותר מהכוחות הטבעיים.
< להכיר את המשל: הכוס כולה מלאה. רק
שחלקה מלא אוויר. ואת הנמשל: הקב"ה
מעניק לנו רק טוב. רק שחלקו נסתר
לעיתים.
< לתרגל הכרה בטוב שהקב"ה נותן
ומשפיע. טוב גלוי וטוב נסתר.
< לזכור כי השוואה לאחרים היא תלוית
פרספקטיבה אישית, והרצון להדמות להם
נובע מחוסר ראיית והכרת הטוב

קטע מתוך הסרט אתגר

איזהו עשיר השמח בחלקו

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים