מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שליטה עצמית – דף מידע ועבודה בשפה

עבודה בשפה בנושא שליטה עצמית- כתה ח

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , אורה קפלון
כותרות כתבות, שאלון אישי , מידע מעובד מחסידות ומשימת השוואה בנושא שליטה עצמית לכתה ח'.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים