מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמחים בשמחת הגאולה

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

היחידה מיועדת לשיעורי גאולה ומשיח בחודש אדר, לכן עוסקת בנושא פורים והשמחה.
תחילת היחידה עוסקת בשמחה בזמן הגלות והשפעתה על קירוב הגאולה, ולאחר מכן על
מעלתה הגדולה של שמחת הגאולה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים