מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמיטה – תוכנית ההוראה טבת

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים