מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שעור מדעים גוף-האדם

כתה ד גוף האדם

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח דסי ציטרינבוים
דף עבודה הדן בהשוואת המפרקים בין אדם לבובה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים