מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שער הייחוד והאמונה פרקים א-ג -מצגות ודפי עבודה לכיתה ו

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , בסי פורסט (קפלון)

הורדת קבצים

מצגת בנושא רואים אלוקות
מצגת תעתועי ראיה
משחק לשער הייחוד והאמונה
משחק לשער הייחוד והאמונה
צילום שער הייחוד והאמונה
תרשים סיכום אחדות ה
תרשים יש מאין
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים