רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

תוכנית לגנים ג’ תמוז תשפ

חומר מיוחד לגנים ליב תמוז

מקצוע: חומרי הוראה גני ילדים, ימי חב"ד ניסן-אב, תמוז אב,
שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הקבצים לג’ תמוז:
התמונות שבאלבום
מכתב מיוחד
סיפורים על הרבי

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק