מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תוכנית לגנים ג' תמוז תשפ

חומר מיוחד לגנים ליב תמוז

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הקבצים לג' תמוז:
התמונות שבאלבום
מכתב מיוחד
סיפורים על הרבי

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים