מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תוכנית לימודים בהלכה – כיתות ז-ח לחודש שבט

פריסה חודשית לחודש שבט

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים