מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תוכנית לימודים בהלכה לכיתה ח'

תוכנית לימדים ופריסה שנתית בהלכה

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
פריסה וחלוקה שנתית

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים