מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תוצר למידה 2 – קלסתרון

שכבת גיל: ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצורפת מצגת הנחיות ודוגמה ליצירת קלסתרון,

הורדת קבצים

מצגת הנחיה ליצירת קלסתרון
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים