מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורת הנזיר- שיעור תורה- במדבר פרק ו

שכבת גיל: ד', ה',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , דבורי

שיעורי בית בספר (מופיע בסוף הסרטון)

קישורים