מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תכנית לחינוך לתפילה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
בהצבת המטרות בתכנית 'חינוך לתפילה' התייחסנו למעמדה
המרכזי של התפילה במשנת חב"ד ולהתייחסות הרבי לתפילת
הילדים.
הרבי במענה להרה"ח ר' צבי שיחי' הרטמן מציין עקרונות באופן
התפילה. הרבי מתייחס לממד ההתבוננות ומבהיר ש "...צריך להיות
'רגע של שתיקה' בתחילת יום-הלימודים.... והעיקר הוא: שיתרגלו
להתפלל לאט, כי הרי באופן שמתפללים בגיל זה, ישפיע על אופן
תפילתם למשך כל ימי חייהם! “.
הנהגות מפורטות מביא גם הרב חודוקוב שכתב בהגהת הרבי
הנחיות לחינוך מעשי לתפילה. המטרות נבנו החל מהרמה
הביצועית של התפילה, הבנת המשמעות והמרכזיות של התפילה
ועד להפיכת התפילה כדלק לכל היום כולו , ולהשפעה של התלמיד
על סביבתו בבחינת היותו ‘נר להאיר’.
להלן המטרות בחינוך לתפילה:
ההכנה לתפילה
•להרגיל את התלמידים להתכונן לתפילה
•להבין את מהותה ומרכזיותה של התפילה בעבודת ה’
הבנה והתמצאות בתפילה ובהלכותיה
•להבין את משמעותם המילולית והפנימית של קטעי תפילה
נבחרים לימות החול, שבתות וחגים
•להתמצא בסידור התפילה ובנוסח התפילה ביחיד ובציבור

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים