מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ח, אורות וכלים: שיעורי חברה וחינוך

מערכי שיעור לכל השנה ונספחים לכל מערך.
לכל שיעור יש מערך מפורט שבו מובא הרציונל, המסר העיקרי של השיעור (ההגדרה הדידקטית) ונקודות מפורטות לדיון.
כדי להתכונן היטב לשיעור:
שימי לב לכותרת השנתית של הכתה המופיעה בראש כל מערך וכן בעמוד 5 ,וחשבי על דרכים להעצמתה באווירה
– בקישוט הכתה וכד'.
קראי את התכנית השנתית של הכתה בעמוד 10 בחרי את המעגל ואת השיעור שבו מתאים לעסוק לפי צרכי הכתה –
החל בהעלאת הדימוי העצמי ובהמשך בשיעורים העוסקים בכישורים חברתיים או בהתאם למעגל השנה.
לדוגמה: בחודש אדר מתאים להתעסק במעגל 'אני מול עצמי' – ערכים שנותנים לי כוח ושיעור בנושא השמחה. למורה
המעוניינת לשלב את השיעורים בהתאם למעגל השנה ישנה המלצה של התאמה בחודשים בהתאם לנושאי השיעורים אך
השיקול המרכזי לבחירת נושאי השיעורים הוא לפי צרכי הכתה בהתאם לשיקול דעתה של כל מורה.
קראי את המערך המפורט והתאימי אותו לכיתתך.

קישורים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים