מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תמונה של הרבי (תשי"ב)

בחדר שבו הייתה התוועדות קבלת הנשיאות

תמונה של הרבי בשנת תשי"ב בחדר שבו הרבי קבל את הנשיאות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים