מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שובר קנייה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

כרטיסי הגרלות שמחלקים לתלמידים בכל מיני שלבים ביריד, על משימות שבצעו לפי שיקול של בתי הספר.

בסוף מומלץ לערוך הגרלה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים