מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תענית ב, ג-ד- כיתה ד

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
מצגות רביעית וחמישית בסדרה- תוכן תפילת התענית.
המצגות הקודמות: הקדמה למסכת תענית ותענית ב, א, ב.
המסכת מכילה פעילויות לתלמיד והנחיות למורה. היא כוללת הפעלות ומשחקים.

הורדת קבצים

ב, ד
ב, ג
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים