מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תענית ב משנה א

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
מצגת זו מיועדת לכיתה ד', ומכוונת להוראה משמעותית של הפנמת ערכים בהקשר רלוונטי.
מצגת זו מהווה המשך למצגת ההקדמה למסכת תענית.
המצגת נכתבה בהלימה לתכנית הלימודים וכהשלמה לספר הלימוד משניות בהירות לכיתה ד'. שילבנו בה תכנים ומשימות מספר לימוד זה.
נערכה ע"י אורה קפלון, מדריכה ארצית למיומנויות בתושב"ע בהנחיית הרב דוד עצמון מפקח ארצי בתושב"ע ובאישור המפמ"ר הרב יהודה זולדן.
נשמח למשוב ולהערות כדי שנוכל בעתיד להשביח את עזרי ההוראה למורים. ניתן לפנות למייל: orakap8@gmail.com

הורדת קבצים

מצגת תענית ב, א
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים