מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה בשלהבות לפי כיתות | כיתות ג-ד

שכבת גיל: ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קובץ זה מיועד לשלהבות חבד בלבד
כדי לקבל סיסמת גישה לקובץ יש לפנות ליסכה אליצור


קישורים