מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה – מערך למבצע תפילה

שכבת גיל: ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

מערך

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים