מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח פרלה אלפרוביץ

תלמידות אהובות
קישור קבוע לשיעורים שלי- המורה פרל'הקישור לתפילה עם מורה פרלה
להצטרפות דרך הטלפון:
6688 978 03
מספר פגישה:
3657 335 530
ניפגש בשעה 8:30 בעז"ה
מחכה לכן!

קישורים