מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה

תפילת שחרית

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ריקי קפלן

ניפגש לתפילה בשעה 8:45.

הכיני חתת, ספר המצוות ומטבע לצדקה

קישורים