מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת מפעילה 5: תפילות ביום הכיפורים/ משפחה כהלכה – כיתה ג

מצגת המפעילה את התלמידים ומתייחסת לנושאים הבאים:
 משמעותה של התפילה כמחברת בין היהודי לה';   מעלת החרטה ותפילת הווידוי וביטויו בתפילות יום הכיפורים

הורדת קבצים

תפילות ביום הכיפורים מצגת ליחידה 3 משפחה כהלכה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים