מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילות שבת "ויכולו" – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת


- ל- למעשה: מומלץ לפתח את הרעיון שמטרת "ויכולו" היא עדות של בני ישראל על כך שה' ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי, ובשל כך אנחנו גם שובתים ביום זה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים