מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילות שבת "ויכולו" – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת


- מומלץ לפתח את הערך של התפילה כעדות לבריאת העולם ומנוחה ביום השביעי.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים