מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תצפית – הכנות לשבת- פעילות ללימוד מקיף של ההלכות

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ביחידה זו נתבונן ונראה כיצד בכל השבוע אנחנו מתכוננים לשבת, וככל ששבת מתקרבת יותר ההתנהלות יותר מכוונת לקבלת השבת.

מה ביחידה? היחידה  מציעה פעילות אטרקטיבית ללימוד שיתופי מקיף של ההלכות.

ציוד נדרש: ספר הלכות והליכות חלק ב' (הלכות שבת פרק א')

פתקי ממו לכל תלמיד, מצגת ומקרן (או לוח כיתה)

– המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:

ב- בירור ההלכה- באמצעות עיון בסעיף (כדאי לתת לתלמידים לבדוק מהו הסעיף שעונה ומהו הדין)

ל- למעשה- הערך  חשיבות ההכנות לשבת – בכל השבוע אנחנו מתכוננים לשבת, וככל ששבת מתקרבת יותר ההתנהלות יותר מכוונת לקבלת השבת.
מ- מושג -ערב שבת – יום חמישי בערב.

הורדת קבצים

סרטון הסבר למורה
מצגת לתלמיד
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים