מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת 2: הלכות תקיעת שופר/ משפחה כהלכה – כיתה ג

במסגרת המצגת התלמיד יכיר את מקור מצוות השופר;  יגדיר איזה שופר כשר למצוות תקיעת שופר ואיזה שופר פסול למצווות שופר; יתבונן בטעמים לתקיעת השופר בראש השנה, ולבסוף  יביע משאלות ויחליט החלטות טובות ככלי לקבלת הברכה בעת תקיעת השופר.

הורדת קבצים

תקיעת שופר- מצגת ליחידה 2
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים