מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

12 הפסוקים עם משפחת פסוקי

לומדים את 12 הפסוקים בשיר

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קישורים