מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

12 מחויבות ובחירה – כיתה א' בנות

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מערך

קישורים

בחירה טובה

בשיעור שעבר הכירו התלמידים את היצר הטוב ואת היצר הרע, ולמדו לזהות אותם. היצר הטוב מקורו במוח והוא מורה לנו לעשות מה שכדאי וטוב. היצר הרע מקורו בלב והוא מפתה אותנו לעשות מה שבא לנו וללכת אחר תאוות לבנו ללא שיקול שכלי. בחסידות מוכר הכלל "מוח שליט על הלב". על האדם כבחיר הבריאה, היחיד שניחן ביכולת שכלית, להשליט את מוחו על לבו, ולהעדיף את השכל על התאווה ועל רצונות הלב הקיימים גם אצל הבהמה. כאשר השכל שולט על הלב מתבטאת מעלת האדם כיצור תבוני. האדם מגשים את ייעודו כשהוא מצליח להתגבר על יצרו ועבודה זו גורמת לו סיפוק ואושר אמתיים וגדולים לאין ערוך מסיפוק תאוותיו.
  • - התלמידים יבינו את הכלל 'מוח שליט על הלב'
  • - התלמידים יפרטו את המעלות שבהשלטת המוח על הלב
  • - התלמידים יזהו את ההבדלים בין סיפוק מהתגברות על היצר לבין סיפוק ממילוי תאווה גשמית
  • פתיחהמי גר אצלי?
  • פעילות 1מי שולט?
  • פעילות 2היכן הכתר?
  • פעילות 3מה כדאי?
  • סיוםסיסמת הבוחרים

1. דף הפעלה (נספח 1- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

2. תמונות ילדים וכתר (נספח 2)

3. תמונות לפעילות (נספח 3)

4. אירועים לפעילות (נספח 4)

5. הפתגם השבועי (נספח 5- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

6. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

בחירה טובה

פתיחה: מי גר אצלי?

– המורה יפתח בכמה שאלות לרענון הזיכרון של התלמידים:

בשבוע שעבר הכרנו שניים שכל הזמן מדברים בתוכנו ואינם חברים טובים. מיהם? היצר הטוב והיצר הרע.

היכן נמצא היצר הרע? (בלב)

והיצר הטוב? (במוח)

מה רוצה היצר הטוב? מה רוצה היצר הרע? באלו מילים משתמש היצר הרע? (בא לי)

באיזו מילה משתמש היצר הטוב? (כדאי)
– כל תלמיד יקבל דף הפעלה עם תמונה של ילד (נספח 1), בתחתית הדף מצוירים כוכב- יצר הטוב שמאיר וענן- יצר הרע שמסתיר את האור, כל תלמיד יגזור את הענן ואת הכוכב וידביק אותם במקום המתאים על גוף הילד (- על המוח או על לב)

פעילות 1: מי השולט?

המורה יפתח: היצר טוב נמצא בראש ויצר רע מקומו בלב.

– המורה ידביק תמונה של ילד (נספח 2) על הלוח ויסביר: אצל הילד הזה הראש למעלה. הוא תמיד משתדל לתת לשכל שלו להחליט מה לעשות.

בכל פעם שהלב רוצה משהו ואומר 'בא לי' השכל שואל 'מה כדאי'?
לאחר מכן יתלה המורה תמונה שבה רואים ילד שעל צווארו יש לב במקום ראש וישאל: מה קרה לילד הזה? אצלו הלב שולט. הוא כל הזמן נותן ללב שלו להחליט.
איך ה' ברא אותנו? כשהלב מעל הראש או כשהראש מעל הלב? המוח הוא המלך והוא צריך לשלוט על הלב.
המורה ייקח את הכתר בידו (נספח 2- המשך) וישאל: כשילד מקשיב תמיד למוח שלו את מי הוא בוחר למלך? את המוח.
(המורה יניח את הכתר על הראש של הילד הרגיל). אבל כשילד מקשיב רק למה שהלב שלו רוצה את מי הוא בוחר למלך? את הלב. (המורה יניח את הכתר על הילד שראשו בצורת לב).
– המורה ישאל: את מי הייתם ממליכים למלך? מישהו שחושב רק על עצמו ועל מה שטוב רק לו, או מישהו שחושב גם על אחרים ועושה רק מה שכדאי לעשות? אתם צודקים. גם אני מעדיף את מי שחושב מה כדאי לעשות ולא עושה רק מה שבא לו .

פעילות 2: היכן הכתר?

-המורה יחלק את הכיתה לשש קבוצות וייתן לכל קבוצה תמונה אחת (נספח 3)
המורה יקריא את הסיטואציות (נספח 4) והקבוצה שתמונתה מתאימה לסיפור תראה אותה לכיתה ונציג שלה יקבל מהמורה את הכתר ויניח אותו במקום שמתאים לסיפור – על הראש או על הלב של הילד.
לאחר מכן יצמיד הנציג את התמונה ליד הילד המתאים (הילד עם הראש או הילד עם הלב במקום הראש).
(—סך הכל צריכות להיות שש תמונות. שלוש לילד הרגיל ושלוש לילד בעל ראש הלב—)

– לאחר סיום המשחק המורה יסכם:

מה הרוויח הילד שהמליך את הלב? המורה יעבור על התמונות התלויות ליד תמונת הילד ויאמר: הוא הרוויח ארטיק. כמה זמן נשאר לנו טעם של ארטיק? כמה זה שווה?
הוא הרוויח ציור בגואש. כמה זמן נהנים מציור בגואש? מי זוכר מה הוא צייר לפני שבוע? הוא הרוויח משחק בכדור. כמה זמן אחרי המשחק עוד זוכרים אותו??
נראה מה הרוויח הילד שהמליך את המוח. הוא הרוויח חבר אוהב ושמח. כמה זה שווה? כמה זמן זה נשאר? הוא הרוויח אמא שמחה, כמה זה שווה? הוא הרוויח מצוה של לימוד תורה כמה זמן זה נשאר? לכל החיים עד שיבוא המשיח!
אז מה כדאי? להתאפק קצת ולהמליך את המוח או להקשיב מיד ללב?

המורה ילמד את התלמידים תנועה נחמדה שתעזור להם להשליט תמיד את המוח על הלב:

המוח נמצא בראש לכן כשנגיד את המילה 'מוח' נצביע על המצח. כשנגיד את המילה 'שליט' נעשה מיד ימין שלנו אגרוף חזק שייתן ליצר הטוב כוח לנצח את היצר הרע, ואז נאמר את המילים "על הלב" והתלמידים יצביעו עליו.

"מוח (כולם מצביעים על המצח)
שליט (מאגרפים את היד)
על הלב (מצביעים על הלב)"

.המורה יתרגל את התנועות עם התלמידים כמה פעמים:

– המורה יסכם: אם אדון יצר הרע יבוא אליכם ויתחיל להגיד לכם "בא לי…" תעשו את התנועה הזו לעצמכם ותלחשו 'מוח שליט על הלב' וכך תזכרו תמיד למי כדאי להקשיב…

– לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח 5) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:
מח שליט על הלב!
כך ה' אוהב!!!