מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

17 שמחה: מרגישים – כיתה ג בנות

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

מרגישים

בדרך כלל אנחנו קשובים לרגשותינו השונים אולם רגשות הזולת אינם מעניינים אותנו ולעתים אף מעוררים בנו רגשות שליליים. אהבת ישראל חסידית אמיתית היא היכולת להרגיש את הזולת - להצטער בצערו, לשמוח בשמחתו, לכאוב את כאבו. כדי להגיע לדרגה זו עלינו ללמוד כיצד להכיר ברגשות הזולת תחילה, להבין את מעלתה של תכונה זו ולהתאמץ להשיגה.
  • א. התלמידים יסבירו כי רגשותינו כלפי אירוע מסוים שקרה לנו משתנים כאשר הוא קורה לזולת.
  • ב. התלמידים יסבירו מה הם מרגישים כשמבינים את רגשותיהם.
  • ג. התלמידים יבינו את המעלה שבהזדהות עם רגשות הזולת.
  • פתיחהעולם של רגשות
  • פעילות 1להרגיש את השני?
  • פעילות 2גדולים מרגישים
  • פעילות 3מרגישים!
  • סיוםוממשיכים להרגיש...

1. 6 פרצופי רגשות לתליה על הלוח (נספח 1)
2. משפטים להדבקה (נספח 2- יש להדפיס ולגזור מספיק משפטים כמס' ילדי הכיתה)

3. סיפורים (נספח 3)
4. דפים לבנים כמספר התלמידים בכיתה

מהלך שיעור

מרגישים

פתיחה: עולם של רגשות

המורה יפתח את השיעור בפעילות ריענון בנושא הרגשות. הוא יתלה על הלוח את תמונות הפרצופים המרגישים (נספח 1). כל תלמיד יקבל משפט אחד מן המשפטים בנספח 2. התלמידים יצטרכו להחליט היכן למקם את המשפט שבידם בהתאם להבעת הפנים של הפרצופים. המורה יקריא את המשפטים יחד עם כותרת התמונה.
לדוגמא: אם מודיעים על טיול שנתי – אני מתלהבת.
הערה: מכיוון שהמשפטים חוזרים על עצמם יתכן שיהיו משפטים שיופיעו כל פעם ב"פרצוף" אחר. המורה יסביר שיכול להיות שביחס למקרה אחד כל ילד מרגיש אחרת.

פעילות 1: להרגיש את השני?

המורה יקריא כל משפט מהמשפטים (נספח 2) בהקשר למישהו אחר. לדוגמא: "אם אני מגלה שנגעו לנחום בקלמר בלי רשות – אני כועס?" "אם יש לנחום טיול שנתי – אני מתלהב?" "אם נחום צריך לבחור לאיזה חוג להירשם– אני מתלבט?" בתום הפעילות המורה ישאל: מה ההבדל בין שתי הפעילויות? מדוע הרגשות שלכם היו שונים?
מסקנה: אנחנו מתלהבים, שמחים, עצובים וכואבים כשמאורעות הקשורים לרגשות אלה קורים לנו, אך מתקשים לחוש את רגשותיהם של האחרים מסביבנו.
המורה יספר לתלמידים שחסידים וצדיקים בעלי אהבת ישראל מיוחדת מגיעים לדרגה כזו שהם מסוגלים להרגיש את הזולת ולדעת מה הוא חש, כמו שהם מרגישים את עצמם.

פעילות 2: גדולים מרגישים

הכיתה תתחלק ל-3 קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור (נספח 3) להצגה במליאה בכל דרך שתבחר: הצגה, ציור, פנטומימה או כל דבר אחר. הקבוצות יתכוננו להצגת הסיפור כמה דקות ואז יחזרו למליאה וכל קבוצה תציג את הסיפור שלה.
סיכום ביניים: ראינו כמה דוגמאות של צדיקים וקדושים שזכו להרגיש את השני כמו שחשו את עצמם. הם הצליחו לכאוב את כאבו של הזולת והצטערו בצערו. כלומר – אפשר לחוש את הזולת!

פעילות 3: מרגישים!

ראינו כמה סיפורים מרגשים על חסידים שזכו להרגיש את הכאב ואת הצער של זולתם משל היה כאבם ממש. ננסה ללכת בעקבותיהם ולחוש, מעט, את זולתנו.
המורה יבחר שני תלמידים. אחד מהם יבחר אחד מן המשפטים שעל הלוח ויקריא אותו על עצמו.
לדוגמא: "אם זכיתי בחידון – אני שמח" והחבר יענה לו: "אתה שמח – אני שמח בשמחתך". (מצטער בצערך, מתלהב בהתלהבותך וכו' בהתאם לשאר הרגשות). אפשר לבחור מספר זוגות ככל שיאפשר הזמן. המורה ישאל את התלמידים ששיתפו את חבריהם בהרגשתם איך הרגישו ולאחר מכן את התלמידים שהיו צריכים להביע הזדהות עם תחושתם. המורה ישאל איזו אווירה יצרה ההזדהות עם רגשות הזולת.
(קצת משונה, לא רגילה, אבל יותר נעימה…)

סיום: וממשיכים להרגיש...

כל תלמיד יקבל דף חלק וינסה לתאר בכתיבה, בציור או בשיר מה הוא מרגיש כשאחרים מזדהים עם רגשותיו ומבינים ללבו.