מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

17 שמחה: אין רע יורד מלמעלה -כתה ה' בנות

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

אין רע יורד מלמעלה

השמחה היא יסוד חשוב בעבודת ה’. עם זאת, לפעמים קשה לשמוח, עקב מאורעות מעציבים ומצבים מעוררי דאגה. כיצד אפשר לשמוח למרות הכול? האמונה בהשגחה הפרטית (שעל אודותיה כבר שוחחנו בשני השיעורים הראשונים של הנושא ‘אני בחברה – כוחות ויכולות’) מביאה להכרה, שהכול מאיתו יתברך. ה’ הוא מקור הטוב, והוא אוהב כל יהודי, ודואג לכל יהודי כמו לבן יחיד. ההתבוננות בכך מעוררת את האדם לביטחון בה’. המאמין בהשגחה פרטית בוטח שהכול טוב, וסוף הטוב להתגלות. החשיבה החיובית עוזרת לסלק את הדאגות ולהתחבר לרגש השמחה. בשיעור זה נציג את הרעיון ‘אין הרע יורד מלמעלה’ באופן כללי, ובשיעורים הבאים נתמקד באופנים שונים לבחינת היחסים בין הרע לבין הטוב.
  • 1. התלמידים יסיקו, כי השמחה היא יסוד חשוב בעבודת ה’.
  • 2. התלמידים יעלו מצבים מן החיים, שבהם קשה לשמוח.
  • 3. התלמידים ייזכרו ברעיון ההשגחה הפרטית (אשר נלמד בעבר) – ה’ מנהל את העולם על כל פרטיו, וכל האירועים – ממנו בלבד.
  • 4. התלמידים יעמדו על הרעיון, שאין הרע יורד מלמעלה.
  • 5. התלמידים יעמדו על הקשר, שבין האמונה בהשגחה הפרטית ובין הביטחון והשמחה.
  • פתיחההשמחה יסוד חשוב בעבודת ה’
  • פעילות 1כשקשה לשמוח
  • פעילות 2ההשגחה הפרטית
  • פעילות 3לשמוח, גם כשהכול נראה קודר-סיפור
  • סיוםשמחה מחוללת שינוי

1. כרטיסים עם תכונות (נספח 1)
2. תמונה ללוח שני אנשים מתאבקים (נספח 2)
3. דף שמש ועננים (נספח 3 – לצלם כמס' ילדי הכיתה)

4. תרשים זרימה לשרטוט על הלוח (נספח 4)

5. סיפור “כוחו של ביטחון” (נספח 5)
6. דף משימות לסיפור (נספח 6 – להדפיס כמס' ילדי הכיתה)
7. להצטייד בשירו של אברהם פריד ‘העלה והתולעת’ או לחילופין בתמונות הסיפור ‘העלה והתולעת’

מהלך שיעור

אין רע יורד מלמעלה

פתיחה: השמחה – יסוד חשוב בעבודת ה’

שלב א’:
עצבות ושמחה – מיון תכונות
המורה יצייר על הלוח שני פרצופים– אחד עצוב ואחד שמח.
המורה יציג כרטיסיות עם תכונות, וישאל, “למי מהפרצופים מתאימה כל אחת מן התכונות” (נספח 1).
לסיום, המורה ישאל: “איזה פרצוף מתאים יותר לחסיד?” השמח!
– “מדוע?”
שלב ב’:
– מעלת השמחה – מתבוננים בתמונה
המורה יתלה על הלוח תמונה – שני אנשים, הנאבקים זה בזה (נספח 2).
המורה: אחד הנאבקים עצוב, והשני שמח. מי מהם ינצח?
כדי להגיע לתובנות אודות מעלת השמחה מומלץ ליצור התחברות לרגשות ע”י השלמת משפטים – כשאני עצוב… כשאני שמח… – אפשר לבקש, שכל תלמיד ישלים חמישה משפטים של “כשאני עצוב…” וחמישה משפטים של “כשאני שמח” (דוגמאות: כשאני עצוב – אני רוצה להיות לבד. כשאני עצוב – אני רוצה לישון. כשאני שמח – אני רוצה לשנות את העולם. כשאני שמח – האתגרים נראים לי קלים פתאום. כשאני שמח – אני רוצה לשמח את כולם וכו’). אח”כ מקריאים את המשפטים במליאה ומסכמים – כשעצובים – אין כוח ואין חשק לשום דבר. כששמחים – מלאים אנרגיה וכוח לעשות.
מתוך הכוונה יעלו הנקודות הבאות:
– השמחה מעניקה כוחות, מביאה לזריזות ולדבקות במטרה, והתכונות הללו הן תנאי לניצחון.
– השמחה מעניקה לאדם כוח להתגבר על כל המכשולים, החיצוניים והפנימיים.
כשיהודי רוצה לקיים מצווה, הוא עלול להיתקל בקשיים מבחוץ, מן הסביבה. אבל אם הוא שמח, שום אתגר לא ירתיע אותו. יתר על כן, אנו נתקלים גם בקשיים מבפנים. בתוכנו מתחולל קרב תמידי בין שני יצרים (שתי נפשות). כדי לנצח את היצר הרע (הנפש הבהמית) מוכרחים להיות בשמחה! לכן השמחה היא יסוד חשוב כל כך בחסידות.

פעילות 1: כשקשה לשמוח – מעלים מצבים מעציבים

המורה: “השמחה היא יסוד חשוב מאוד בעבודת ה’. אבל, לפעמים, קצת קשה להיות בשמחה. מתי, למשל? למשל, כשקורים אירועים מעציבים, וכשיש כל מיני מצבים מעוררי דאגה…”
כל תלמיד/זוג יקבל דף, שעליו מצוירת שמש ועליה כיתוב: “שמחה”. מסביב לשמש מצוירים עננים (נספח 3).
כל תלמיד/זוג יכתוב על העננים מאורעות מעציבים ומצבים מעוררי דאגה, המפריעים לאדם לשמוח (“מעיבים על שמש השמחה”). כדאי לכתוב אירועים אמיתיים מן החיים, ואפילו אירועים ומצבים, שהתלמידים עצמם מתמודדים עמם.
דוגמאות למאורעות מעציבים: תלמיד נכשל במבחן, הטיול התבטל, פיטרו אדם מעבודתו, אין כסף לשלם דמי שכירות על הדירה, הילד חלה, פרצה מלחמה, התרחשה תאונת דרכים, הרכב נגנב, רכוש נשרף, לזוג אין ילדים וכו’ וכו’.
– כמה תלמידים/זוגות יתבקשו להקריא במליאה דוגמאות שכתבו בעננים.

פעילות 2: ההשגחה הפרטית

המורה: “אכן, מאורעות שונים עלולים להעיב על רגש השמחה, להדאיג מאוד, ואף לגרום לאדם לשקוע בעצבות. עם  זאת, החסידות דורשת מן האדם להיות שמח בכל מצב, גם במצב, שהכול סביב נראה מדאיג, רע וקודר.
“למה חשוב לשמוח בכל מצב? מה תהיינה התוצאות של השמחה?”
“כיצד אפשר לשמוח למרות הכול? כדי לשמוח בכל מצב, יש לזכור רעיון אחד חשוב מאוד…”
שלב א’:

ה’ משגיח על כל נברא – נזכרים במה שלמדנו. המורה יפעיל את השיר “העלה והתולעת” של אברהם פריד (רק בית או שניים), או, לחילופין, יציג תמונות אחדות מן הסיפור על העלה והתולעת (הסיפור נילמד בתחילת השנה, בתוך הנושא ‘הפרט בחברה – כוחות ויכולות’).
– “זוכרים את הרעיון? מהו? דיברנו על כך בתחילת השנה…”
“השגחה פרטית.”
– “מה פירוש השגחה פרטית?”
“ה’ משגיח על כל ברואיו בכל רגע ורגע, ודואג לכל מחסורם. ה’ דואג אפילו לתולעת קטנה, קל וחומר שהוא דואג לנו, בניו האהובים.
אם נאמין בהשגחה הפרטית, ונזכור שה’ מנהל את חיינו בכל רגע ורגע, וכל המתרחש עמנו מגיע ישירות ממנו, נוכל להתפטר בקלות מן הדאגות, ואפילו לחייך. נוכל להרגיש בטוחים ומאושרים, כמו תינוק, הנמצא בזרועותיו החסונות של אביו האוהב.”
שלב ב’:
אין רע יורד מלמעלה – חידה
המורה: “רעיון ההשגחה הפרטית מתקשר עם כלל חשוב מאוד, שלימדו אותנו חז”ל”.
המורה יכתב על הלוח חידה – ארבע מילים, בלי סדר. הוא יאמר, שכדי להגיע לתשובה יש לכתוב במקום כל מילה את המילה ההפוכה (למשל אור-חושך, חי-מת, עצוב-שמח), ולנסות לבנות מן המילים ההפוכות משפט. מה קיבלנו?
המילים הן: יש מלמטה טוב עולה.

לאחר שכותבים את ההפכים, מנסים לחבר אותם יחד למשפט. מקבלים את המשפט: אין רע יורד מלמעלה.
שלב ג’:
“מה פירוש ‘אין רע יורד מלמעלה’?” – דיון
“כאמור, כל מאורע המתרחש בעולם הוא בהשגחה פרטית – הוא מאת ה’. “
“האם ה’ רוצה לצער את נבראיו, או להיטיב להם? מדוע?”
“ה’ הוא טוב. תכלית הטוב. וטבע הטוב – להיטיב, לעשות טוב לאחרים. וכיוון שה’ הוא טוב, ולא סתם טוב, אלא מקור הטוב, וכיוון שה’ רוצה להיטיב לנבראיו, ובמיוחד ליהודים, בניו האהובים – לא ייתכן שהמאורע, שבא עלינו מאת ה’, יהיה רע. אולי הוא רק נראה כמו רע, אבל באמת – הוא טוב…”
אפשר, תוך כדי ההסבר, לשרטט על הלוח תרשים זרימה (נספח 4).

פעילות 3: לשמוח, גם כשהכול נראה קודר - סיפור

המורה: “לפעמים רואים מיד את יד ה’ הדואגת והאוהבת. הכול זורם על מי מנוחות, וגם אם משהו נראה לרגע כרע, הוא מתהפך מיד לטובה. אבל, לפעמים יד ה’ מסתתרת. הכול נראה רע וקודר, ונדמה כי אין שום מוצא, אין שום סיכוי שמשהו ישתנה ויסתדר. גם במצבים כאלו אפשר וכדאי להיות בשמחה.”
המורה יספר סיפור על יהודי, שבטח בה’ והיה שמח, גם כשהכול סביב נראה קודר וחסר תקווה (נספח 5).
– כדאי לעצור את הסיפור בשלב שבו יוצא החוכר מן הבית, בדרכו אל הפריץ, ולחלק לתלמידים דף משימות (נספח 6).
לאחר שתלמידים אחדים יציגו את יצירותיהם, המורה יסכם, כי החוכר בחר לבטוח בה’ ולהיות שמח, גם כשהכול סביב נראה חסר תקווה.
מסקנה:
“עצם השמחה והביטחון יכולים לחולל את השינוי. כשמאמינים, שהכול מאת ה’ ולכן הכול טוב, ובוטחים שהטוב יתגלה, הדאגות מסתלקות, והשמחה ממלאת את הלב. וכשה’ רואה, שהאדם שמח, גם כשקשה, הוא נותן לאדם סיבות לשמוח, והטוב מתגלה לעין כול, בלי מסכות!”

סיום: שמחה מחוללת שינוי

התלמידים ישלימו בסבב את המשפט הבא:
חשוב לי לשמוח בכל מצב כ…