מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

18 שמחה: שמחה פורצת גדר – כיתה א' בנות

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

שמחה פנימית ואיתנה

לאחר שהכרנו את רגש השמחה וכיצד הוא בא לידי ביטוי נכיר מניעים שונים לשמחה – גשמיים ורוחניים. נשווה בין התועלת שבמניעים הגשמיים והתועלת שבמניעים הרוחניים. נכוון את התלמידים להכיר בערכה של שמחה פנימית ורוחנית הממלאת את האדם בסיפוק פנימי בהיותה קשורה עם הנצח.
  • התלמידים יכירו מניעים שונים לשמחה – חיצוניים ופנימיים ויבחינו ביניהם.
  • התלמידים יראו כי שמחה פנימית משמעותית יותר משום שהגורמים לה הם נצחיים.
  • פתיחהמה משמח אותי?
  • פעילות 1מניעים גשמיים ומניעים רוחניים
  • פעילות 2השוואה בין המניעים
  • סיוםסיפור

1. דף עבודה (נספח 1- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

2. סיפור לסיום (נספח 2)

3. הפתגם השבועי (נספח 3- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)
4. פלסטלינה צהובה\ דף כרטיסי סמיילי (מצורף)

6. דפים לבנים (לפעילות 1)

7. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

שמחה פנימית ואיתנה

פתיחה: מה משמח אותי

– המורה יחלק לתלמידים דפים, יבקש מהם לצייר מה משמח אותם ויתלה את הציורים על הלוח.
(אפשרות נוספת: אפשר להזמין תלמידים לצייר על הלוח דברים שמשמחים אותם.

פעילות 1: מניעים גשמיים ומניעים רוחניים

המורה יתייחס למניעי השמחה שעל הלוח ויבקש מהתלמידים לחלק אותם לשתי קבוצות. אפשר להתחיל עם חיבור
של מניעים דומים (כמה סוגי ממתקים/ משחקים) ובהמשך המורה יכוון לחלוקה של גוף ונפש.

גוף – דברים שמהנים את הגוף וההנאה מהם מסתיימת כעבור זמן מה.

נפש – דברים שקשורים לנשמה ומועילים לה. דברים נצחיים הגורמים לשמחה פנימית, לטווח ארוך.
חשוב להדגיש שהערך של פעולות רוחניות נצחי. דברים גשמיים יכולים להילקח מאתנו, להתקלקל או להיעלם בעוד בדברים רוחניים אי אפשר לפגוע.

למשל: תפילה שיהודי מתפלל בכוונה מגיעה לכיסא הכבוד ונשמרת לכל הדורות.
היא יכולה להועיל לאדם אחרי שנים רבות ולעזור גם לילדים ולנכדים שייוולדו לו. התגברות, ויתור ומעשה טוב מאירים בעולם אור נצחי. למשל: אברהם אבינו לקח את יצחק בנו לעקידה לפני כ-4000 שנה אך זכות המעשה שלו נשארת עד היום ובכל יום אנו מזכירים אותה בתפילה.
כמו כן, כל מעשה טוב שעושים נותן הרגשה טובה , גורם לה' להיות שמח ובורא מלאך טוב שמלווה את האדם תמיד. אם נחשוב על כל אלה הרי שהשמחה ממעשה טוב תישאר תמיד. אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר
בסוכריה או בממתק שאכלו ולשאול: האם אתם מרגישים כעת את השמחה על הממתקים? למה? לעומת זאת, נסו להיזכר במעשה טוב שעשיתם. מה אתם מרגישים?… אם תמשיכו לחשוב על המעשה הטוב שעשיתם, על האור ועל הטוב שהוספתם בעולם, על השמחה שגרמתם לה' ועל המלאכים שמלווים אתכם עד עכשיו , תוכלו לחוש את ההנאה מהמעשה לאורך זמן.
כל תלמיד יקבל דף עבודה בנושא ויחלק את התמונות שבו לתמונות המבטאות שמחה חיצונית ולתמונות המבטאות שמחה פנימית, בדומה לחלוקה שנעשתה על הלוח (נספח 1)

פעילות 2: השוואה בין המניעים

כל תלמיד יקבל חתיכת פלסטלינה בצבע צהוב ויתבקש להכין כמה עיגולי סמיילי (עיגול שעליו יסמן בעיפרון שתי עיניים וחיוך).

כל קבוצת תלמידים תקבל איור של מניע לשמחה (גשמי או רוחני).

אפשר לחלק לתלמידים את האיורים התלויים על הלוח מפעילות הפתיחה או להיעזר באיורים שבדף העבודה (נספח 1) כל תלמיד יתבקש לדרג כמה זמן נשארת ההנאה מהמניע שקיבל: אם התועלת נמשכת כמה דקות או שעות = סמיילי אחד. אם היא נמשכת כמה ימים = 2 סמיילי. אם היא מוסיפה לנשמה כלומר נצחית = 3 סמיילי. כדאי שהמורה יכוון את התלמידים. למשל: דברים גשמיים: כמה זמן מחזיק מעמד הממתק? מה קורה אחרי שהחטיף נגמר? כמה זמן נשארת חוויה של טיול
נחמד? מה קורה אם חלקי המשחק הולכים לאיבוד / נשברים?
בדברים רוחניים: לכמה זמן מחזיקה תפילה בכוונה? מה קורה כמה ימים אחרי שעשינו מעשה טוב – האם עדיין יש לכך משמעות? האם מצוות השבת יכולה להישבר או להתקלקל בעתיד?
– המורה ישווה בין מניעים גשמיים לבין מניעים רוחניים לשמחה כדי להמחיש לתלמידים כי המניעים הרוחניים 'חזקים'
יותר ומביאים יותר שמחה.

– המורה יבחר בכל פעם שני תלמידים להציג את הדירוג שציינו לאחד המניעים. יש לבחור, בכל סבב תלמיד אחד שבחר מניע גשמי, ותלמיד אחר שבחר מניע רוחני. כך התלמידים יראו שהערך של המניעים הרוחניים גבוה יותר.

סיום:

– המורה יסכם:
הערך של מעשה רוחני המביא לקדושה הוא נצחי ולכן גם מביא שמחה אמתית וחזקה לנשמה. אמנם, לפעמים הגוף מסתיר לנו את השמחה של הנשמה ואיננו מרגישים את עוצמתה אך כיון שהמעשה הרוחני שעשינו נצחי ממילא גם השמחה של הנשמה ממנו נצחית.

לעומת זאת, השמחה מדברים גשמיים מורגשת מיד אך נעלמת לאחר זמן קצר.

המורה יסיים בסיפור על החסיד ר' הלל מפאריטש שביתו נשרף אך הוא רקד כי נשארה לו האמונה בה' שהיא ערך נצחי (נספח 2)

– לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח 3) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:
שמחה גשמית- נגמרת
שמחה רוחנית- נשארת!