מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבחנים לפרשת ויקרא

שכבת גיל: ג', ד', ה',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח

שני סוגי מבחנים על פרשת ויקרא – פרקים א'-ה'

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים