מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצגת מפעילה 4: חזרה בתשובה ביום הכיפורים/ משפחה כהלכה- כיתה ג

מצגת המפעילה את התלמידים ומתייחסת לשאלות הבאות: 
 מדוע חשוב לחזור בתשובה? איך ומתי חוזרים בתשובה? מה נוהגים לעשות  בעשרת ימי תשובה?  מי יכול לחזור בתשובה? איך החבל קשור לחזרה בתשובה? ומהם עברות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו? איך יוסף העגלון קשור לחזרה בתשובה? ולבסוף – איך ובמה אני רוצה לחזור בתשובה?

הורדת קבצים

מצגת חזרה בתשובה להורדה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

ספרון 1 –  מצגת 3  – חזרה בתשובה

מטרות המצגת:

  • התלמיד יבין את משמעות המשפט: "כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן".
  • התלמיד יבחין כי חזרה בתשובה מורכבת מ3 חלקים, ולכל סוג עברה יש תשובה המתאימה לה.
  • התלמיד יבחין כי תמיד ניתן לחזור בתשובה אך ישנם זמנים המסוגלים לחזרה בתשובה.
  • התלמיד יתבונן במעלת התשובה – מחזקת את הקשר בין החוזר בתשובה לבין הקב"ה.
  • התלמיד יבין כי תשובה קיימת אצל כולם אבל ישנו הבדל בין תשובה של אדם פשוט לתשובה של צדיק.
  • התלמיד יתרשם מהסיפור על ר' יוסף העגלון ויחשוב על תחום בו רוצה לחזור בתשובה.

מושגים ברמת הקניה:

סליחה, תשובה, עבירות שבין אדם למקום, עבירות שבין אדם לחברו, תשובה, וידוי

מושגים ברמת חזרה:

עשרת ימי תשובה, כפרות, יום כיפור

 

נושאי השקופיות:

2 – 10 – לימוד הפתגם כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן

11 – שאלות בנושא חזרה בתשובה

12 – 13 – מהי חזרה בתשובה

14 – 20 – מתי חוזרים בתשובה

22 – 34 – טעמים לחזרה בתשובה

35 – 37 – מי חוזר בתשובה

38 – 42 – על מה חוזרים בתשובה

43 – 48 – כיצד חוזרים בתשובה

49 – 53 – סליחה

54 – תמונה מלווה להקראת סיפור

 

הדרכה והדגשים ללימוד בעזרת המצגת:

שקופיות 2 – 6: את הסיפור המורה יכולה להקריא בעצמה ויכולה להזמין 2 תלמידים שגם יציגו א ת הסיפור בכיתה תוך כדי המצגת ויקריאו כל אחד את המשפטים שלו.

שקופית 7: למה התכוון הסנדלר? הסנדלר בעצם התכוון לתיקון הנעליים שלו שניתן לתקן כל עוד הנר דולק. כוונה גשמית.

שקופיות 8 – 9: למה התכוון הרב? הרב למד מהסנדלר הוראה אלינו שכל זמן שהנר דולק – שהנשמה נמצאת בעולם הזה, כל זמן שאנו חיים, ניתן לתקן את המעשים.

שקופית 10: טבלת סיכום – תחילה המורה והתלמידים ינסו להשלים לבד את הטבלה. ניתן להרים את המסך ולמלא בטוש את הטבלה ואחר כך לצורך בדיקה להעלות את תשובות המצגת באמצעות לחיצת עכבר.

שקופית 11: המורה יצביע על המשבצות ויגיד שבכל מלבן תופיע שאלה בנושא חזרה בתשובה. המורה יבקש מהתלמידים להעלות שאלות בנושא חזרה בתשובה ורק לאחר מכן המורה ילחץ על העכבר להופעת השאלות.

שקופית 12: מהי חזרה בתשובה?  – עזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד – ניתן להעלות דוגמאות .

שקופית 13: יופיע V  ליד השאלה שענינו עליה בשלה זה. המורה יסביר שאנו עוברים לשאלה הבאה שברשימה.

שקופיות 14 – 20: זמן החזרה בתשובה – להסביר לתלמידים כי בכל יום יש לנו אפשרות לחזור בתשובה, כמו בזמן קריאת שמע שזהו זמן של חשבון נפש, אבל יש זמנים שהם מסוגלים ומיועדים לחזרה בתשובה כמו ימי חודש אלול ועשרת ימי תשובה, ובהם ה' נתן לנו מנהגים מיוחדים שעוזרים לנו לחזור בתשובה.

שקופית 21 – יופיע V  לידי השאלה שקיבלנו עליה תשובה ועוברים לשאלה הבאה ברשימה.

שקופית 22: ניתן לשמוע תשובות מהתלמידים לפני שעוברים הלאה.

שקופיות 26 – 32: אפשר לחלק לכל ילד שני חוטי צמר באורך שווה, ענן ואיש גזורים מנייר וכל תלמיד יתנסה במשל והנמשל בעצמו בליווי המצגת. או להרים את המסך ולהדביק 2 חוטי צמר על הענן שעל הלוח, להזמין 2 ילדים שיחזיקו את החוטים ואח"כ להתקדם עם המצגת, לגזור חוט אחד, לקשור ואז לראות שאחרי הקשירה הקשר הופך לכפול- חזק יותר.

שקופית 35: על ידי לחיצה יופיעו תמונות של אנשים ילדים ועוד. ניתן להעלות רעיונות על מה כל אחד מהם יכול לחזור בתשובה, הדבר ימחיש לילד שכל אחד יכול בתשובה על משהו שעשה.

שקופיות 35 – 36: תשובה של צדיקים, להסביר לתלמידים כי תשובה היא התקרבות לה' – "תשוב ה'" ולכן גם צדיקים יכולים בתשובה כי לקירבת ה' יש אין סוף…

שקופית 37: יופיע V  ליד השאלה שקיבלנו עליה תשובה ועוברים לשאלה הבאה ברשימה.

שקופית 38: על מה חוזרים בתשובה, ניתן לשמוע תשובות מהתלמידים ואח"כ להעלות את השקופית באמצעות לחיצת עכבר.

שקופיות 39- 41: משחק תרגול להבחין בין מצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום.

שקופית 42: יופיע V  ליד השאלה שסיימנו ועוברים לשאלה הבאה.

שקופיות 43 – 47:  הדרך לתשובה על עבירות שבין אדם למקום. קיים הבדל בין מה שהיה בזמן בית המקדש ובין מה שאנו עושים כיום. בעבר היינו מביאים קורבן, כיום יש את דרכי התשובה שהזכרנו בשקופית 3, יש וידוי (המורה יכול לפתוח בסידור ולהמחיש כיצד דופקים על הלב) וכן צום וצדקה הם כלים על ידם חוזרים בתשובה.

שקופיות 49 -48: הדרך לחזרה בתשובה והחשיבות של חזרה בתשובה על עבירות שבין אדם לחברו.

שקופית 50: ניתן לשאול: כיצד ניתן לבקש סליחה, אילו כלים יכולים לעזור?

שקופיות 51-52: לסלוח לחבר זוהי מעלה גדולה, לא קל לסלוח אבל זוהי חובה. כשם שה' סולח לנו ביום הדין עלינו להיות גם כן רחמנים ולסלוח לחבר שמבקש סליחה וה' משלם על כך.

שקופית 53:  התלמידים יכתבו על מקרה בו הם ביקשו סליחה או שביקשו מהם, אחר כך תלמיד שירצה ישתף את הכיתה.

מורה שירצה להעשיר בנושא סליחה יכול לברר מהי סליחה אמיתית, מהי סליחה שאינה אמיתית, למה גורמת הסליחה, מי מרוויח מהסליחה…

שקופית 54: המורה יקריא סיפור

איש אחד גר בעיר בישינקוביץ, ושמו ר’ יוסף. הוא היה בעל כשרונות גדולים, וירא השם.

בפעם הראשונה שביקר בליונזא אצל הרב בעל ה"תניא", שהה שם שנה תמימה.

אחר כך חזר לביתו ושקד בלימוד ובעבדות ה’, על פי הוראותיו של אדמו"ר הזקן.

כך עברו עליו עשרים שנה באהלה של תורה, ופעם בשנתיים או שלש שנים היה נוסע לאדמו"ר הזקן.

בביקור אחד אמר לו הרבי: "לטובת נשמתך טוב לך  להיות בעל עגלה מלהיות רב".

ר' יוסף לא הבין ונבהל מאד. הוא לא הבין מדוע עליו להיות עגלון, הוא אינו מכיר את המלאכה ואין לו כלל סוס ועגלה, והרי הציעו לו את משרת הרבנות בעיר ליעפליא.

אך  ר’ יוסף לא שאל דבר והבין כי יש משמעות עמוקה לציווי של הרבי.

כשחזר לביתו וסיפר לאשתו את ציווי הרבי, אשתו השיבה:

"לדעתי מאחר שכן הגיד לך מורך ורבך, עליך לקיים את דבריו, מבלי חכות אף יום אחד. מחר אמכור את מחרוזת הפנינים שלי, ואת שני חוטי הזהב שיש לי, ותמורתם תספיק לך לקנות סוס ועגלה, ובשעה טובה ומוצלחת תתחיל במלאכה זו".

למחרת בבוקר ר' יוסף הלך אל בתי המלון, מקום ששם מתקבצים בעלי העגלות, כדי ללמוד את האמונות. וכשראו בעלי העגלות את ר’ יוסף הולך וקרב אליהם, קדמו פניו בברכה ושאלוהו לאן פניו מועדות לנסוע, לוויטבסק או לליעפליא או למקום אחר. ר’ יוסף השיב בשפה רפה שאינו נוסע לשום מקום, וחפצו רק ללמוד מלאכת העגלונות.

בתמהון הביטו בעלי העגלות איש בפני רעהו, ולא ידעו מה הוא סח. ואחד מהם אמר: ר’ יוסף מסתמא לא בא להגיד לנו סתם, בודאי הדבר נחוץ לו. אף הוא פנה אל ר’ יוסף ואמר: "הנני רבי! אני אלמד אותך את המלאכה!"

אט אט נתפרסמה השמועה כי ר’ יוסף הפך לבעל עגלה. כעבור שבועות אחדים התרגל ר’ יוסף למלאכתו, והיה עוסק בנסיעות לעיירות הסמוכות. בלילה היה לן במלון ועוסק בתורה, ובבואו לעיר היה מתעכב יום שלם לעסוק בתורה.

באחד הימים סר למלון שבו מתאכסן ר' יוסף איש חשוב ועשיר  שהיה גם יהודי, האורח הבין כי ר' יוסף הוא עגלון וקבע עימו נסיעה מוקדמת בבוקר שלמחרת.

ר’ יוסף הסכים ואמר: "יהיה עלי לקום מוקדם כדי להספיק ללמוד והתפלל ואח"כ נצא לדרך." "את התפלה – השיב האורח – אני משאיר עבורך".

"איך ייתכן" – אמר ר’ יוסף – "שיהודי לא יתפלל, וביחוד תפלת שחרית, שמניחים בה גם תפילין, והיתכן שיהודי לא יניח תפילין ולא יתפלל?" האיש לא השיב דבר.

ר’ יוסף הלך לו לישון, ואחר כך קם לערוך תיקון חצות כדרכו. האורח נתעורר משנתו ונבהל מאד לשמוע קול בכי. קם ממיטתו, פתח את הדלת, והנה בעל העגלה יושב על הארץ וקורא בספר לאור נר של שעוה ובוכה. נכנס קול הבכייה ללבו של האורח, ונזכר בימי נערותו, בבית אביו, נזכר שפעם למד תורה וקיים מצוות, ועכשיו?… עכשיו הוא כמו גוי…

ור’ יוסף גמר את תיקון החצות, לבש טלית ותפילין והתפלל שחרית בדביקות רבה.

קולו של בעל העגלה הזכיר לאורח את קולו של אביו, שאף הוא היה מתפלל ברגש ובהתלהבות. האורח המשיך ונזכר אף בפרטי חייו שהיו לו לפני שנים…

זרם דמעות פרץ מעיניו ולבבו נסער מתפלתו של ר’ יוסף. כשהגיע ר’ יוסף לברכת אהבת עולם, ובאמרו בהתרגשות ובהתלהבות, אבינו אב הרחמן לא נבוש ולא נכלם.. וביחוד באמרו בגעגועים עזים שמע ישראל, לא יכול עוד האורח – שלמה ליב להתאפק ונשבע לעצמו כי מהיום והלאה ישוב בתשובה גמורה, ויהי מה. ומיד הלך לבעל המלון וביקש שישאיל לו טלית ותפילין, נכנס לחדרו והתפלל בבכי רב.

כשסיים ר' יוסף את תפילתו ורצה לצאת לדרך דפק בדלת חדרו של האורח היהודי וכשנפתחה הדלת ראה ר' יוסף את האיש עומד עם טלית ומתפלל בדבקות ובבכיה. ר' יוסף הבין כי האורח החליט לחזור בתשובה שלימה.

ר’ יוסף נכנס ליחידות אצל אדמו"ר הזקו ןסיפר לו את מה שקרה לו במלון. הרבי שמע את הסיפור  וציווה עליו לעזוב את העגלונות ולחזור לעסוק בתורה. כשחזר ר’ יוסף לעיירה שלו מכר את הסוס והעגלה, והפך למשפיע גדול בחסידות.

 

 

 

 

 

 

 

  • חזרה בתשובה מצגת ליחידה 3 -משפחה כהלכה ספרון 1