מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחידה 11 יום כיפור

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

1 .הילדים ייחשפו לאווירה הקדושה של יום הכיפורים המתבטאת בתפילות ובמצוות המיוחדות ליום זה.
2 .הילדים יתבוננו על יום הכיפורים כיום של הזדמנות למחילת עוונות ולהתחלה חדשה וטובה.
3 .הילדים יכירו חלק ממנהגי ישראל הקשורים ליום הכיפורים.
4 .הילדים ילמדו על מהות מנהג הכפרות ודרכי קיומו.

מערך

קישורים