מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ג' תשרי

כשורי שפה - סליחה שבלב

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח הדסה כהן

חובה לבקש סליחה ולפייס את כל מי שפגענו בו.
"עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו" [מסכת יומא]

משימה:

1. קראי את הסיפור "סליחה שבלב"

2.קראי את המשימות והדגישי את מילות ההוראה או את מילות השאלה?

3. בצעי את המשימות!

עבודה נעימה!

חובה לבקש סליחה ולפייס את כל מי שפגענו בו.
"עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו" [מסכת יומא]

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים