מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חסידות ותפילה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ירחמיאל ריבקין
https://edu-il.zoom.us/j/8538931760?pwd=VkFkYk1SeDZFeGlQYzFZWVE1bVFzQT09

קישורים