מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

"ממצרים גאלתנו" סיפור יציאת מצרים פעילות חווייתית

שכבת גיל: א', ב', גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ומה נלמד היום?

"ממצרים גאלתנו" סיפור יציאת מצרים.

מצורף:

? ממצרים גאלתנו – סיפור יציאת מצרים"

? יצאנו ממצרים – סרטונים מרתקים: השיעבוד, עשרת המכות, הגאולה..

? עשרת המכות – סרטון הדגמה להכנת יצירה מיוחדת וקובץ מצורף.

? "מה נשתנה- ממשיכים לשיר את מה נשתנה כדי להיות מוכנים היטב לליל הסדר.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים