מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא-חומרים מהשטח לכיתה ו'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק:

9

מבחני שליש בגמרא

 • ד'
 • ה'
3

מבחני שליש בגמרא – תשפ"ב

 • ד'
 • ה'
מבחני שליש בגמרא סוגיות 1-5
1

השתלשלות ההלכה – מצגת

 • ה'
 • ו'
 • +
1

מהלך הגמרא דחיית רב נחמן בר יצחק

 • ו'
 • ז'
 • +
1

גמרא קידושין דף ג עמוד ב

 • ח'
3

גמרא פרק "הכונס" דף נז ע"ב-נח ע"א

 • ו'
4

גמרא פרק "הכונס" דף נח ע"א

 • ו'
1

מיקוד למידה בתושב"ע

 • א'
 • ב'
 • +
1

השותפין ב. – דף עזר להכנת המשנה

 • ח'
0

השיטה ללימוד השפה הארמית פרק 10

 • ד'
 • ה'
 • +
2

שיעור סיכום מסכת מידות מפי הרב שמואל רסקין

 • ה'
 • ו'
 • +
1

הקדשה לחצאין דיחוי ותמורה

 • ח'
1

תרגול ארמית – קידושין ז, ב

 • ח'
1

השיטה ללימוד השפה הארמית חלק 5

 • ד'
 • ה'
 • +
1

השיטה ללימוד השפה הארמית חלק 4

 • ג'
 • ד'
 • +
1

השיטה ללימוד השפה הארמית חלק 3

 • ג'
 • ד'
 • +
1

השיטה ללימוד השפה הארמית חלק 1

 • ג'
 • ד'
 • +
 
1

מתוק-שבים לגמרא "תן מנה לפלוני"

 • ח'
1

תרגול ארמית – קידושין דף ז' עמוד א'

 • ח'
1

דף לימוד בגמרא אלו מציאות

 • ד'
1

נספח לשיעורי המפקיד לח

 • ו'
1

שיעור גמרא בבא מציעא דף לח עמוד ב ואילך

 • ה'
1

המפקיד לח שיעור שני

 • ו'
1

לימוד השפה הארמית שבגמרא

 • ה'
 • ו'
 • +
1

שיעור גמרא

 • ה'
1

חוברת לימוד גמרא במגילת אסתר

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מיקוד למבחני מחצית בגמרא תשפ

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מבחן המפקיד מ עמוד ב

 • ו'
1

המפקיד לד עמוד ב 11 ספיקות

 • ו'
3

אבות ובנים – ט"ו בשבט

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מבחן מחצית ארצי – הכונס תשע"ט

 • ה'
1

מיקוד ידע למבחן מחצית אלו מציאות

 • ד'
1

מיקוד ידע למבחן מחצית הכונס

 • ה'
1

מיקוד ידע למבחן מחצית המפקיד

 • ו'
1

סוגיות הנכללות במבחן מחצית ארצי

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מבחן מחצית לדוגמה – אלו מציאות

 • ד'
1

מדריך למורה – אלו מציאות

 • ד'
1

מדריך למורה – הכונס

 • ה'
1

המפקיד דף מ עמוד ב

 • ד'
1

מדריך למורה פרק המפקיד

תכנית לימודים לפרק המפקיד, לכיתה ו' טבלת סוגיות, רשימות ביאורי...