מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בין אדם למקום

בין אדם למקום

תראו לי רק:

5

כותב ומוחק – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
0

קושר מתיר, תופר קורע- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
 
11

תצפית – מלאכת חורש וזורע

 • ד'
 • ה'
 • +
במסגרת התצפית התלמידים יתנסו בכתיבת -קומיקס- אירוע הלכתי,...
7

חורש וזורע – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
5

חורש וזורע – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מלאכת כותב ומוחק

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מלאכת תופר וקורע

 • ו'
1

משחקים בשבת

 • ו'
7

הקדמה לל"ט אבות מלאכה- אבות ותולדות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ז'
 • ח'
הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה‘...
8

הקדמה לל"ט אבות מלאכה- חייב/ פטור – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
7

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – התנאים לחיוב מלאכה מהתורה- מלאכת יצירה – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
7

הקדמה לל"ט אבות מלאכה- אבות ותולדות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה‘...
4

ערבית והבדלה- תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
7

"אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום יחידה/ נושא- בנים

 • ד'
 • ה'
 • +
תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות...
6

"אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום יחידה/ נושא- בנות

 • ד'
 • ה'
 • +
תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות...
3

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – הכרות עם המלאכות במשכן – פרק ז- תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
פעילות זו יש לעשות לפני פתיחת הספר, כי...
7

ערבית והבדלה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
5

קידוש וסעודות חובת הקידוש – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
4

קידוש וסעודות-קידוש במקום סעודה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
6

תפילות שבת -מבנה וטעות בתפילה – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
3

תפילות שבת "ויכולו" – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
7

ערבית והבדלה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
4

קידוש וסעודות-קידוש במקום סעודה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
5

קידוש וסעודות – חובת הקידוש – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
6

תפילות שבת -מבנה וטעות בתפילה – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
3

תפילות שבת "ויכולו" – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
5

דיני קידוש וסעודות – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
0

סרטון הסבר לגישת שביל"ם

 • ד'
 • ה'
 • +
8

תפילות שבת – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
1

תפילות שבת- פרק ג להדפסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת,...
1

נרות שבת- פרק ב להדפסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת,...
1

קדושת השבת וההכנות לשבת- פרק א להדפסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת,...
2

נרות שבת – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
פעילות ללימוד כללי של ההלכות
2

מלאכת דש – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

מלאכת קוצר – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

מלאכת חורש וזורע – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הערה למורה בהקשר לאירוע שבכרטיס:  הגדרת מלאכה היא מלאכת...
2

נרות שבת – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ניוזלטר למבצע מיטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
2

ערבית והבדלה – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

תפילות שבת – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
4

דיני קידוש וסעודות כרטיס כניסה ב- סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

דיני קידוש וסעודות כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

לוגו למיתוג מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
8

תעודת הצטיינות – מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
1

משימה יצירתית – מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
2

החלטה טובה – מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
5

כרטיס כניסה – הכנות לשבת- פעילות פתיחה לנושא הכנות לשבת

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו ניצור פעילות המובילה לערך של החשיבות...
0

הכנות לשבת -1-5- שאלונים קצרים

 • ד'
 • ה'
 • +
שימו לב: שאלון זה הוא עותק לעריכת המורה....
2

תצפית – הכנות לשבת- פעילות ללימוד מקיף של ההלכות

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נתבונן ונראה כיצד בכל השבוע אנחנו...
5

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
5

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
3

סדר הדלקת הנרות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
1

סדר הדלקת הנרות – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
3

סדר הדלקת הנרות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
3

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
1

לוגו למיתוג מבצע מיטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
2

מיטיבי הלכה(ת)- תפילות שבת- שאלון מבדק

 • ד'
 • ה'
 • +
מבצע ארצי לשינון הלכות את השאלון ניתן לעשות תוך...
2

מיטיבי הלכה(ת)- נרות שבת- שאלון מבדק

 • ד'
 • ה'
 • +
מבצע ארצי לשינון הלכות את השאלון ניתן לעשות תוך...
5

הסבר למבצע מיטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
1

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
- מומלץ לפתח את הערך של משמעות קבלת...
3

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
1

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
ניתן לעשות בכיתה- הוראה כיתתית/ בחברותות או בלמידה...
1

דיני משיב הרוח, טל ומטר

 • ד'
 • ה'
 • +
5

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
5

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ניתן לעשות בכיתה- הוראה כיתתית/ בחברותות או בלמידה...
2

קדושת השבת וההכנות לשבת- שאלון שלם מבדק

 • ד'
 • ה'
 • +
שימו לב: בבחירה בשאלון מקוון, בקישור תיפתח לכם...
1

הכנות לקראת שבת – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
סרטון שאלה/ דילמה בנושא ההלכות לשבת. ניתן לעצור באמצע...
3

מי מתכונן לשבת? – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ניתן לעשות בכיתה- הוראה כיתתית/ בחברותות או בלמידה...
5

הכנות לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
1

מלאכת צד- פרק חדש בספר הלכות והליכות

 • ד'
 • ה'
 • +
להלן פרק חדש שלא נכנס בספר הלכות והליכות....
8

סעודה וברכות- מבחנים מסכמים לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו ריכזנו מבחנים מסכמים לנושא סעודה וברכות...
20

הקהל-הלכה: יום שיא בהלכות סעודה וברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
0

חיים הלכה – ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן

 • ז'
 • ח'
3 שיעורים בנושא של מאכלים מחמשת מיני דגן: פרק...
8

סעודה וברכות- פרקים ח-יד – מבחנים לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו ריכזנו מבחנים לנושאים בתכנית החדשה. המבחנים...
7

ערב לימוד הורים וילדים – הלכות ברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
ניוזלטר
0

סעודה וברכות- נטילת ידיים -משחק סיכום מתוקשב

 • ד'
 • ה'
 • +
פעילות אינטראקטיבית דיגיטאלית לסיכום הלכות נטילת ידיים
1

סעודה וברכות- פעילות סיכום מתוקשבת -חדר בריחה

 • ד'
 • ה'
 • +
פעילות אינטראקטיבית דיגיטאלית לסיכום הלכות סעודה וברכות
0

חיים הלכה – הקדמה לברכות הנהנין

 • ד'
 • ה'
 • +
  זוהי יחידת הקדמה לברכות ראשונות. במהלך הלימוד נבין...
6

סעודה וברכות- פרקים א-ז – מבחן לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו ריכזנו מבחנים לנושאים בתכנית החדשה. המבחנים...
1

חיים הלכה – דינים והנהגות בשעת הסעודה- פרק ד – חלק א

 • ד'
 • ה'
 • +
      המדורים ביחידה: מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה...
1

נטילת ידיים לסעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
משימות לנושא נטילת ידיים
1

חיים הלכה – ברכות על מאכל ומשקה בתוך הסעודה- פרק ה

 • ד'
 • ה'
 • +
  סעודה זהו מושג הלכתי - ביטוי לארוחה שבה...
0

חיים הלכה – הלכות בציעת הפת וברכת המוציא – פרק ג

 • ד'
 • ה'
 • +
  הלחם הוא מזון בסיסי שמשביע ומחייה אותנו. באכילתו...
6

הלכות מוקצה 6- סוגי מוקצה נוספים

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 5- בסיס לדבר האסור

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 4-מוקצה מחמת חיסרון כיס

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 3- כלי שמלאכתו להיתר

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 2- כלי שמלאכתו לאיסור

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 1-הקדמה

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
2

יציאה ממקום סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
מצגת מלווה שיעור: יציאה ממקום סעודה ודיני ברכת...
4

מדריך לחג הסוכות

 • א'
 • ב'
 • +
ליצור עם הילדים כפנקס. נמלא ביחד עם הילדים. נסמן וי...
2

התמצאות בסידור

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
3

הלכות קריאת שמע

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
1

דיני ברוך שאמר

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
6

תפילת שמונה עשרה

 • ד'
 • ה'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
5

מהות התפילה

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
2

התפילה לאורך הדורות

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
1

ברכת 'אשר יצר'

 • ד'
 • ה'
 • +
1

טעות בברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
2

כללים ברכה אחרונה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דברים הבאים מחמת סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דין קדימה בברכות -מצגת

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ברכת שהחיינו

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ברכה במקום סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

נטילת ידיים לסעודה- מבדק יישומי

 • ב'
 • ד'
 • +
מבדק יישומי מבצע נטילת ידיים (1)
1

שיעור הלכה כתה ה: – למה מברכים?

 • ד'
 • ה'
 • +
0

סיפור מתן תורה וקבלת מלכות שמים

 • א'
2

דין קדימה בברכות- חידון סרטון

 • ד'
 • ה'
 • +
1

הלכות הדלקת נרות שבת- כתה ו

 • ו'
 • ז'
 • +
משימה לעבודה עצמית/ שיתופית
0

הלכות ברכות- מושגים בהלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
שיעור בזום (בהמשך לתפילה) מושגי יסוד בהלכה מושגי יסוד בהלכות...
0

כשרות הבשר

 • ג'
 • ד'
 • +
בטעינה…
0

שיעור הלכה- כשרות. איסור אכילת דם: דם בביצים

 • ג'
 • ד'
 • +
לאחר שצפית בסרטון, ענה על השאלון. בהצלחה בטעינה…
0

שיעור הלכה- כשרות החלב

 • ג'
 • ו'
בטעינה…
0

בדיקת ירקות מחרקים

 • ג'
 • ו'
צפו בסרטון המרתק ולימדו על האופן הראוי לשטוף...
0

כשרות העופות חלק ב

 • ו'
בטעינה…
0

כשרות העופות חלק א

 • ו'
אמנם כבר נושא זה נלמד בעבר, אך על...
0

חיים הלכה: הלכות ברכת המזון -יחידה אינטראקטיבית – CLASS E

 • ד'
 • ה'
 • +
ברכת המזון היא סיום עבודת ה' של האכילה....
0

הלכות מוקצה – בסיס לדבר האסור

 • ו'
 • ז'
 • +
הלכות והליכות - הספר, חלק ב' עמ' 290 מצגת...
0

סיכום הלכות מוקצה

 • ו'
 • ז'
 • +
מוקצה - הקדמה כלי שמלאכתו לאיסור כלי שמלאכתו להיתר מוקצה מחמת...
2

נטילת ידיים לסעודה, דיני טעות בברכה

 • ד'
 • ה'
 • +
מצגת אינטראקטיבית. מותאמת ללמידה עצמית
1

שיעור בתפילה: מקול הלב – כיתה ו

 • ה'
 • ו'
3

הלכות שבת

 • ו'
1

הלכה -השכמת הבוקר

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה

 • ו'
מצגת מותאמת לדף עבודה בנושא.
1

מיקוד למידה בתושב"ע

 • א'
 • ב'
 • +
1

דף עבודה הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

 • ד'
 • ה'
 • +
0

חיים הלכה: יחידה אינטראקטיבית בהלכה- נטילת ידיים לסעודה- חלק ב

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור. המדורים...
3

חיים הלכה – יחידה אינטראקטיבית בהלכה- הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק א -כיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור. המדורים...
28

יום שיא בהלכה – הלכות תפילה – חדר בריחה- הדרך אל האוצר

 • ג'
 • ד'
 • +
32

יום שיא בהלכה – הלכות סעודה וברכות – פלאפל כהלכה

 • ג'
 • ד'
 • +
2

הלכות בשר בחלב – מבחן וחזרה

 • ג'
1

שיעור בהלכות מאכלות אסורות

 • ג'
0

חיים הלכה – מלאכה ביום טוב – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

 • ו'
0

חיים הלכה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה – הוספות בברכת המזון

 • ד'
 • ה'
 • +
1

שיעור בהלכות שבת הלכות מוקצה חלק א

 • ד'
 • ה'
 • +
1

שיעור בהלכות שבת דיני מוקצה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

שיר הכנה לתפילה – כיתות א וכיתות אחרות

 • א'
 • ב'
 • +
0

סיפורי חז"ל: יוסף מוקיר שבת

 • א'
 • ב'
 • +
1

חומר למבחן בהלכה, כיתות ה-ז

 • ה'
 • ו'
 • +
3

הכשרת בשר

 • ג'
2

מצגת הסבר על תפילת 'ישתבח'

 • ג'
 • ד'
 • +
1

תפילת שמונה עשרה- מצגת מלווה שיעור

 • ג'
המצגת בנויה בהתאם לספר משפחה כהלכה- תפילה וברכות
2

מצגת הסבר בהלכה- הקידוש והסעודה / מצגת מפורטת

 • ו'
 • ז'
 • +
מצגת מפעילה על דיני קידוש וסעודות
1

מושגים בהלכה

 • א'
 • ב'
 • +
1

דף עבודה על מלאכות תופר וקורע/ סימן פ'

 • ו'
6

הלכה בשמחה 4: תפילה

 • ב'
1

דף עבודה ל"ט אבות מלאכה / סימן פ', פרק ז'

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מצגת בנושא: דיני משיב הרוח

 • ז'
 • ח'
 • +
1

דף עבודה על תולדות- מלאכות האסורות בשבת

 • ה'
 • ו'
 • +
להוסיף לדף תרמילון של המלאכות הבאות: חורש, זורע,...
1

דף עבודה על דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו'

 • ו'
ראו מצגת מותאמת לדף עבודה
1

מצגת על דיני מוקצה בשבת

 • ו'
1

דף עבודה על דיני הדלקת הנרות / סימן ע"ה

 • ו'
1

דף עבודה על דיני משיב הרוח+ ותן טל ומטר לברכה- סימן י"ט

 • ח'
 • ט'-י"ב
1

דף עבודה על דיני הקידוש והסעודה- סימן ע"ז

 • ז'
 • ח'
 • +
3

אבות ובנים – ט"ו בשבט

 • ד'
 • ה'
 • +
1

נזקי גוף ובל תשחית- מצגת לכיתה ה

 • ה'
2

סדנה למורים בנושא תפילה- ברכות השחר

 • א'
 • ב'
 • +
1

תוכנית לימודים בהלכה לכיתות א-ו- פריסה חודשית לחודש שבט

 • א'
 • ב'
 • +
0

מבחן הלכות סעודה וברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
2

תוכנית לימודים בהלכה לכיתה ח'

 • ח'
2

תוכנית לימודים- הלכה- לכיתה ז'

 • ז'
2

מערך מבצע כשרות ומדריך למורה- בנים

 • א'
 • ב'
 • +
3

הלכה בשמחה 1: תפילה+ משפחת שמח נעים להכיר

 • ב'
2

תפילת שמונה עשרה – כיתה ה'-ו'

 • ה'
5

הלכה בשמחה 8: שבת- מכבדים ומענגים את השבת: נרות שבת

 • ב'
6

הלכה בשמחה יחידה 13- כשרות: מפרידים בין בשר לחלב

 • ב'
1

מצגת לט אבות מלאכה

 • ו'
 • ז'
 • +
מצגת מפעילה  על לט מלאכות האסורות בשבת
4

הלכות סעודה וברכות: מבחן ומיפוי לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
משמעות המבחן   בתכנית החדשה בהלכה כיתות ד-ו לומדות בתשפ"ג...
4

הלכות שבת – מצגות מסכמות

 • ו'
 • ז'
 • +
מצגת א' מסכמת את הנושאים הבאים: טעם שמירת...
1

שבת: הקדמה לל"ט אבות מלאכה- מיפוי והצעה לפעילות

 • ו'
1

דיני סעודה וברכות: דברים הבאים מחמת סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
דברים הבאים מחמת הסעודה - פרק ה רעיונות מרכזיים ...
1

משפחה כהלכה כשרות: מהדרים בכשרות

 • ג'
סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון...
1

משפחה כהלכה כשרות: איסור אכילת בשר וחלב – ממתינים בין בשר לחלב

 • ג'
סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון...
3

נטילת ידיים בבוקר – כיתה ד

 • ד'
נטילת ידיים בבוקר על פי - הלכות והליכות חלק...
1

משפחה כהלכה, כשרות: איסור אכילת בשר וחלב – הפרדת כלים

 • ג'
סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון...
1

משפחה כהלכה, כשרות: איסור אכילת שרצים ותולעים

 • ג'
סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון...
1

משפחה כהלכה, כשרות: איסור אכילת דם

 • ג'
סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון...
1

משפחה כהלכה, כשרות: קדושים תהיו

 • ג'
סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון...
4

הלכה בשמחה 3: תפילה – התפילה בבית הכנסת

 • ב'
מצורף לספר הלימוד בהלכה לכיתה ב', "הלכה בשמחה", מצגת...
2

הלכות תפילת שמונה עשרה

 • ה'
דף עבודה על הלכות תפילת שמונה עשרה, ע"פ הלכות...
3

הלכה בשמחה 2: תפילה – לתפילה יש כוח

 • ב'
2

דיני משיב הרוח, טל ומטר

 • ד'
 • ה'
4

הלכה בשמחה 7: שבת- כבוד ועונג שבת הלכה בשמחה

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
6

הלכה בשמחה 9: שבת – תפילות וסעודות שבת

יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
4

הלכה בשמחה 10: שבת – משחקים בשבת

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
8

הלכה בשמחה 6: שבת – מתכוננים לשבת המלכה

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'. היחידות...
5

הלכה בשמחה יחידה 12- כשרות מה ולמה?

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
5

הלכה בשמחה 11: ברכות אחרונות

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
4

שבת כתה ד- מיפוי , מצגת והצעות ללמידה

 • ד'
 • ה'
 • +
במסגרת יחידה זו מיפינו את כל הנלמד בנושא...
6

הלכה בשמחה 5 : שבת – זכר למעשה בראשית

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'. היחידות...