מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מצוות צדקה והלוואה לכיתה ו'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: