מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סעודה וברכות

סעודה וברכות

תראו לי רק:

2

יציאה ממקום סעודה

 • ה'
מצגת מלווה שיעור: יציאה ממקום סעודה ודיני ברכת...
1

טעות בברכות

 • ה'
2

כללים ברכה אחרונה

 • ה'
1

ברכות

 • ה'
1

דברים הבאים מחמת סעודה

 • ה'
1

דין קדימה בברכות מצגת

 • ה'
1

ברכת שהחיינו

 • ה'
1

ברכה במקום סעודה

 • ה'
2

נטילת ידיים לסעודה- מבדק יישומי

 • ב'
 • ד'
 • +
מבדק יישומי מבצע נטילת ידיים (1)
1

שיעור הלכה כתה ה: – למה מברכים?

 • ה'
2

דין קדימה בברכות מצגת

 • ה'
1

חידון דין קדימה בברכותבארץ

 • ה'
0

הלכות ברכות- מושגים בהלכה

 • ה'
 • ו'
שיעור בזום (בהמשך לתפילה) מושגי יסוד בהלכה מושגי יסוד בהלכות...
0

חיים הלכה: הלכות ברכת המזון -יחידה אינטראקטיבית – CLASS E

 • ה'
סרטונים, מצגות וגם סביבת למידה ללמידה מקרוב או...
2

כתה ה: דיני סעודה וברכות: נטילת ידיים לסעודה, דיני טעות בברכה

 • ה'
מצגת אינטראקטיבית. מותאמת ללמידה עצמית
1

דף עבודה הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

 • ו'
 • ז'
0

חיים הלכה: יחידה אינטראקטיבית בהלכה- נטילת ידיים לסעודה- חלק ב

 • ד'
3

חיים הלכה – יחידה אינטראקטיבית בהלכה- הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק א -כיתה ד

 • ד'
32

יום שיא בהלכה – הלכות סעודה וברכות – פלאפל כהלכה

 • ג'
 • ד'
 • +
0

חיים הלכה – מלאכה ביום טוב – יחידות אינטראקטיביות בהלכה

 • ו'
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ"ד אייר

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ"ג אייר

 • א'
 • ב'
 • +
0

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש כ' אייר

 • א'
 • ב'
 • +
0

חיים הלכה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה – הוספות בברכת המזון

 • ו'
1

חומר למבחן בהלכה, כיתות ה-ז

 • ה'
 • ו'
 • +
2

מושגים בהלכה

 • א'
 • ב'
 • +
3

אבות ובנים – ט"ו בשבט

 • ד'
 • ה'
 • +
1

תוכנית לימודים בהלכה – כיתות ז-ח לחודש שבט

 • ז'
 • ח'
1

תוכנית לימודים בהלכה לכיתות א-ו- פריסה חודשית לחודש שבט

 • א'
 • ב'
 • +
0

מבחן הלכות סעודה וברכות

 • ה'
2

תוכנית לימודים בהלכה לכיתה ח'

 • ח'
2

תוכנית לימודים- הלכה- לכיתה ז'

 • ז'
3

הלכות סעודה וברכות: מבחן ומיפוי

 • ה'
משמעות המבחן כלי הערכה אחיד לכלל בתי הספר של...
1

כתה ה: דיני סעודה וברכות: דברים הבאים מחמת סעודה

 • ה'
דברים הבאים מחמת הסעודה - פרק ה רעיונות מרכזיים ...
5

הלכה בשמחה 11: ברכות אחרונות

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...