מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סעודה וברכות לכיתה ז'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק:

1

חיים הלכה – דינים והנהגות בשעת הסעודה- פרק ד – חלק א

 • ד'
 • ה'
 • +
      המדורים ביחידה: מבט לשיעור: נושא היחידה, הסבר כללי, התובנה...
1

נטילת ידיים לסעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
משימות לנושא נטילת ידיים
1

חיים הלכה – ברכות על מאכל ומשקה בתוך הסעודה- פרק ה

 • ד'
 • ה'
 • +
  סעודה זהו מושג הלכתי - ביטוי לארוחה שבה...
0

חיים הלכה – הלכות בציעת הפת וברכת המוציא – פרק ג

 • ד'
 • ה'
 • +
  הלחם הוא מזון בסיסי שמשביע ומחייה אותנו. באכילתו...
2

יציאה ממקום סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
מצגת מלווה שיעור: יציאה ממקום סעודה ודיני ברכת...
1

טעות בברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
2

כללים ברכה אחרונה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דברים הבאים מחמת סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דין קדימה בברכות -מצגת

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ברכת שהחיינו

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ברכה במקום סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

נטילת ידיים לסעודה- מבדק יישומי

 • ב'
 • ד'
 • +
מבדק יישומי מבצע נטילת ידיים (1)
1

שיעור הלכה כתה ה: – למה מברכים?

 • ד'
 • ה'
 • +
2

דין קדימה בברכות- חידון סרטון

 • ד'
 • ה'
 • +
1

חידון דין קדימה בברכותבארץ

 • ד'
 • ה'
 • +
0

הלכות ברכות- מושגים בהלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
שיעור בזום (בהמשך לתפילה) מושגי יסוד בהלכה מושגי יסוד בהלכות...
0

חיים הלכה: הלכות ברכת המזון -יחידה אינטראקטיבית – CLASS E

 • ד'
 • ה'
 • +
סרטונים, מצגות וגם סביבת למידה ללמידה מקרוב או...
2

נטילת ידיים לסעודה, דיני טעות בברכה

 • ד'
 • ה'
 • +
מצגת אינטראקטיבית. מותאמת ללמידה עצמית
1

דף עבודה הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

 • ד'
 • ה'
 • +
0

חיים הלכה: יחידה אינטראקטיבית בהלכה- נטילת ידיים לסעודה- חלק ב

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור. המדורים...
3

חיים הלכה – יחידה אינטראקטיבית בהלכה- הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק א -כיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נלמד הלכה ביחד עם שלומקה ושניאור. המדורים...
32

יום שיא בהלכה – הלכות סעודה וברכות – פלאפל כהלכה

 • ג'
 • ד'
 • +
0

חיים הלכה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה – הוספות בברכת המזון

 • ד'
 • ה'
 • +
1

חומר למבחן בהלכה, כיתות ה-ז

 • ה'
 • ו'
 • +
2

מושגים בהלכה

 • א'
 • ב'
 • +
3

אבות ובנים – ט"ו בשבט

 • ד'
 • ה'
 • +
1

תוכנית לימודים בהלכה – כיתות ז-ח לחודש שבט

 • ז'
 • ח'
1

תוכנית לימודים בהלכה לכיתות א-ו- פריסה חודשית לחודש שבט

 • א'
 • ב'
 • +
0

מבחן הלכות סעודה וברכות

 • ד'
 • ה'
 • +
2

תוכנית לימודים בהלכה לכיתה ח'

 • ח'
2

תוכנית לימודים- הלכה- לכיתה ז'

 • ז'
4

הלכות סעודה וברכות: מבחן ומיפוי לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
משמעות המבחן   בתכנית החדשה בהלכה כיתות ד-ו לומדות בתשפ"ג...
1

דיני סעודה וברכות: דברים הבאים מחמת סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
דברים הבאים מחמת הסעודה - פרק ה רעיונות מרכזיים ...
5

הלכה בשמחה 11: ברכות אחרונות

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...