מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שבת

שבת

תראו לי רק:

5

הלכות מוקצה 6- סוגי מוקצה נוספים

 • ו'
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 5- בסיס לדבר האסור

 • ו'
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 4- כלי שמלאכתו לאיסור

 • ו'
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 3- כלי שמלאכתו להיתר

 • ו'
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 2- כלי שמלאכתו לאיסור

 • ו'
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 1-הקדמה

 • ו'
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
1

הלכות הדלקת נרות שבת- כתה ו

 • ו'
0

הלכות מוקצה – בסיס לדבר האסור

 • ו'
הלכות והליכות - הספר, חלק ב' עמ' 290 מצגת...
0

שיעור הלכה כתה ו- סיכום הלכות מוקצה

 • ו'
מוקצה - הקדמה כלי שמלאכתו לאיסור כלי שמלאכתו להיתר מוקצה מחמת...
3

הלכות שבת

 • ו'
1

דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה

 • ו'
1

שיעור בהלכות שבת הלכות מוקצה חלק א

 • ד'
 • ה'
 • +
1

שיעור בהלכות שבת דיני מוקצה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

לחיות עם הזמן- ויקהל פקודי

 • ד'
 • ה'
 • +
0

סיפורי חז"ל: יוסף מוקיר שבת

 • א'
 • ב'
 • +
1

יצירה – פמוט לשבת

 • א'
 • ב'
 • +
החומרים הדרושים גליל נייר טואלט חבילת דאס נקון שבת צבעי גואש מקל ארטיק חרוז קיסם פייטים...
1

חומר למבחן בהלכה, כיתות ה-ז

 • ה'
 • ו'
 • +
2

מצגת הסבר בהלכה- הקידוש והסעודה / מצגת מפורטת

 • ו'
 • ז'
 • +
2

מושגים בהלכה

 • א'
 • ב'
 • +
1

דף עבודה על מלאכות תופר וקורע/ סימן פ'

 • ו'
1

דף עבודה ל"ט אבות מלאכה / סימן פ', פרק ז'

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דף עבודה על תולדות- מלאכות האסורות בשבת

 • ה'
 • ו'
 • +
1

דף עבודה על דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו'

 • ו'
1

מצגת על דיני מוקצה בשבת

 • ו'
1

דף עבודה על דיני הדלקת הנרות / סימן ע"ה

 • ו'
1

דף עבודה על דיני הקידוש והסעודה- סימן ע"ז

 • ז'
 • ח'
 • +
1

שבת, שבט: כיתה ו' – מיפוי תכנים והצעות לשיעור הלכה

 • ו'
1

תוכנית לימודים בהלכה לכיתות א-ו- פריסה חודשית לחודש שבט

 • א'
 • ב'
 • +
2

תוכנית לימודים- הלכה- לכיתה ז'

 • ז'
5

הלכה בשמחה 8: שבת- מכבדים ומענגים את השבת: נרות שבת

 • ב'
1

מצגת לט אבות מלאכה

 • ו'
מצגת עזר לכיתה ו' על לט מלאכות האסורות...
4

הלכות שבת – מצגות מסכמות

 • ו'
מצגת א' מסכמת את הנושאים הבאים: הכנות לשבת ...
1

שבת: כתה ו, מיפוי חודשי והצעות לפעילות- טבת

 • ו'
4

הלכה בשמחה 7: שבת- כבוד ועונג שבת הלכה בשמחה

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
6

הלכה בשמחה 9: שבת – תפילות וסעודות שבת

יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
4

הלכה בשמחה 10: שבת – משחקים בשבת

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
8

הלכה בשמחה 6: שבת – מתכוננים לשבת המלכה

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'. היחידות...
4

שבת כתה ד- מיפוי , מצגת והצעות ללמידה

 • ד'
במסגרת יחידה זו מיפינו את כל הנלמד בנושא...
6

הלכה בשמחה 5 : שבת – זכר למעשה בראשית

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'. היחידות...