מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שבת

שבת

תראו לי רק:

5

תצפית – מלאכת קוצר

 • ד'
 • ה'
 • +
11

תצפית – מלאכת חורש וזורע

 • ד'
 • ה'
 • +
במסגרת התצפית התלמידים יתנסו בכתיבת -קומיקס- אירוע הלכתי,...
7

חורש וזורע – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
5

חורש וזורע – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
1

תפילות שבת- מיפוי תכנים והצעות לשיעור הלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

קושר ומתיר- מיפוי תכנים והצעות לשיעור הלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מלאכת הוצאה- מיפוי תכנים והצעות לשיעור הלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מלאכת כותב ומוחק

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מלאכת תופר וקורע

 • ו'
1

משחקים בשבת

 • ו'
7

הקדמה לל"ט אבות מלאכה- אבות ותולדות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ז'
 • ח'
הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה‘...
8

הקדמה לל"ט אבות מלאכה- חייב/ פטור – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
7

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – התנאים לחיוב מלאכה מהתורה- מלאכת יצירה – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
7

הקדמה לל"ט אבות מלאכה- אבות ותולדות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה‘...
4

ערבית והבדלה- תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
5

שבת – מבחן ארצי 1: לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
יחידה זו כוללת: מבחן לבנים ולבנות 2. תשובון *לנוחות המורים,...
5

שבת – מבחן ארצי 1- לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
יחידה זו כוללת: מבחן לבנים או לבנות. 2. תשובון *לנוחות...
7

"אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום יחידה/ נושא- בנים

 • ד'
 • ה'
 • +
תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות...
6

"אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום יחידה/ נושא- בנות

 • ד'
 • ה'
 • +
תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות...
3

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – הכרות עם המלאכות במשכן – פרק ז- תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
פעילות זו יש לעשות לפני פתיחת הספר, כי...
7

ערבית והבדלה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
5

קידוש וסעודות חובת הקידוש – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
4

קידוש וסעודות-קידוש במקום סעודה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
6

תפילות שבת -מבנה וטעות בתפילה – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
3

תפילות שבת "ויכולו" – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
7

ערבית והבדלה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
4

קידוש וסעודות-קידוש במקום סעודה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
5

קידוש וסעודות – חובת הקידוש – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
6

תפילות שבת -מבנה וטעות בתפילה – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
3

תפילות שבת "ויכולו" – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
5

דיני קידוש וסעודות – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
0

סרטון הסבר לגישת שביל"ם

 • ד'
 • ה'
 • +
8

תפילות שבת – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
1

תפילות שבת- פרק ג להדפסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת,...
1

נרות שבת- פרק ב להדפסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת,...
1

קדושת השבת וההכנות לשבת- פרק א להדפסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת,...
2

נרות שבת – תצפית

 • ד'
 • ה'
 • +
פעילות ללימוד כללי של ההלכות
2

מלאכת דש – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

מלאכת קוצר – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

מלאכת חורש וזורע – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
הערה למורה בהקשר לאירוע שבכרטיס:  הגדרת מלאכה היא מלאכת...
2

נרות שבת – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

ניוזלטר למבצע מיטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
2

ערבית והבדלה – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

תפילות שבת – כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
4

דיני קידוש וסעודות כרטיס כניסה ב- סעודה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

דיני קידוש וסעודות כרטיס כניסה

 • ד'
 • ה'
 • +
2

לוגו למיתוג מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
8

תעודת הצטיינות – מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
1

משימה יצירתית – מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
2

החלטה טובה – מבצע מייטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
5

כרטיס כניסה – הכנות לשבת- פעילות פתיחה לנושא הכנות לשבת

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו ניצור פעילות המובילה לערך של החשיבות...
0

הכנות לשבת -1-5- שאלונים קצרים

 • ד'
 • ה'
 • +
שימו לב: שאלון זה הוא עותק לעריכת המורה....
2

תצפית – הכנות לשבת- פעילות ללימוד מקיף של ההלכות

 • ד'
 • ה'
 • +
ביחידה זו נתבונן ונראה כיצד בכל השבוע אנחנו...
5

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
5

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
3

סדר הדלקת הנרות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
1

סדר הדלקת הנרות – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
3

סדר הדלקת הנרות – סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
3

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
1

מי חייב בהדלקת נרות שבת? – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
1

לוגו למיתוג מבצע מיטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
2

מיטיבי הלכה(ת)- תפילות שבת- שאלון מבדק

 • ד'
 • ה'
 • +
מבצע ארצי לשינון הלכות את השאלון ניתן לעשות תוך...
2

מיטיבי הלכה(ת)- נרות שבת- שאלון מבדק

 • ד'
 • ה'
 • +
מבצע ארצי לשינון הלכות את השאלון ניתן לעשות תוך...
5

הסבר למבצע מיטבי הלכה(ת)

 • ד'
 • ה'
 • +
1

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
- מומלץ לפתח את הערך של משמעות קבלת...
3

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
1

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
ניתן לעשות בכיתה- הוראה כיתתית/ בחברותות או בלמידה...
5

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
5

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ניתן לעשות בכיתה- הוראה כיתתית/ בחברותות או בלמידה...
2

קדושת השבת וההכנות לשבת- שאלון שלם מבדק

 • ד'
 • ה'
 • +
שימו לב: בבחירה בשאלון מקוון, בקישור תיפתח לכם...
1

הכנות לקראת שבת – סרטון לכיתות ד-ח

 • ד'
 • ה'
 • +
סרטון שאלה/ דילמה בנושא ההלכות לשבת. ניתן לעצור באמצע...
3

מי מתכונן לשבת? – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ד-ו

 • ד'
 • ה'
 • +
ניתן לעשות בכיתה- הוראה כיתתית/ בחברותות או בלמידה...
5

הכנות לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

 • ז'
 • ח'
1

מלאכת צד- פרק חדש בספר הלכות והליכות

 • ד'
 • ה'
 • +
להלן פרק חדש שלא נכנס בספר הלכות והליכות....
6

הלכות מוקצה 6- סוגי מוקצה נוספים

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 5- בסיס לדבר האסור

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 4-מוקצה מחמת חיסרון כיס

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 3- כלי שמלאכתו להיתר

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 2- כלי שמלאכתו לאיסור

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
5

הלכות מוקצה 1-הקדמה

 • ו'
 • ז'
 • +
איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה...
1

הלכות הדלקת נרות שבת- כתה ו

 • ו'
 • ז'
 • +
משימה לעבודה עצמית/ שיתופית
0

הלכות מוקצה – בסיס לדבר האסור

 • ו'
 • ז'
 • +
הלכות והליכות - הספר, חלק ב' עמ' 290 מצגת...
0

סיכום הלכות מוקצה

 • ו'
 • ז'
 • +
מוקצה - הקדמה כלי שמלאכתו לאיסור כלי שמלאכתו להיתר מוקצה מחמת...
3

הלכות שבת

 • ו'
1

דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה

 • ו'
מצגת מותאמת לדף עבודה בנושא.
1

שיעור בהלכות שבת הלכות מוקצה חלק א

 • ד'
 • ה'
 • +
1

שיעור בהלכות שבת דיני מוקצה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

לחיות עם הזמן- ויקהל פקודי

 • ד'
 • ה'
 • +
0

סיפורי חז"ל: יוסף מוקיר שבת

 • א'
 • ב'
 • +
1

יצירה – פמוט לשבת

 • א'
 • ב'
 • +
החומרים הדרושים גליל נייר טואלט חבילת דאס נקון שבת צבעי גואש מקל ארטיק חרוז קיסם פייטים...
1

חומר למבחן בהלכה, כיתות ה-ז

 • ה'
 • ו'
 • +
2

מצגת הסבר בהלכה- הקידוש והסעודה / מצגת מפורטת

 • ו'
 • ז'
 • +
מצגת מפעילה על דיני קידוש וסעודות
1

מושגים בהלכה

 • א'
 • ב'
 • +
1

דף עבודה על מלאכות תופר וקורע/ סימן פ'

 • ו'
1

דף עבודה ל"ט אבות מלאכה / סימן פ', פרק ז'

 • ד'
 • ה'
 • +
1

דף עבודה על תולדות- מלאכות האסורות בשבת

 • ה'
 • ו'
 • +
להוסיף לדף תרמילון של המלאכות הבאות: חורש, זורע,...
1

דף עבודה על דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו'

 • ו'
ראו מצגת מותאמת לדף עבודה
1

מצגת על דיני מוקצה בשבת

 • ו'
1

דף עבודה על דיני הדלקת הנרות / סימן ע"ה

 • ו'
1

דף עבודה על דיני הקידוש והסעודה- סימן ע"ז

 • ז'
 • ח'
 • +
1

נרות שבת – מיפוי תכנים והצעות לשיעור הלכה

 • ד'
 • ה'
 • +
1

תוכנית לימודים בהלכה לכיתות א-ו- פריסה חודשית לחודש שבט

 • א'
 • ב'
 • +
2

תוכנית לימודים- הלכה- לכיתה ז'

 • ז'
5

הלכה בשמחה 8: שבת- מכבדים ומענגים את השבת: נרות שבת

 • ב'
1

מצגת לט אבות מלאכה

 • ו'
 • ז'
 • +
מצגת מפעילה  על לט מלאכות האסורות בשבת
4

הלכות שבת – מצגות מסכמות

 • ו'
 • ז'
 • +
מצגת א' מסכמת את הנושאים הבאים: טעם שמירת...
1

שבת: הקדמה לל"ט אבות מלאכה- מיפוי והצעה לפעילות

 • ו'
4

הלכה בשמחה 7: שבת- כבוד ועונג שבת הלכה בשמחה

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
6

הלכה בשמחה 9: שבת – תפילות וסעודות שבת

יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
4

הלכה בשמחה 10: שבת – משחקים בשבת

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'.  היחידות...
8

הלכה בשמחה 6: שבת – מתכוננים לשבת המלכה

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'. היחידות...
4

שבת כתה ד- מיפוי , מצגת והצעות ללמידה

 • ד'
 • ה'
 • +
במסגרת יחידה זו מיפינו את כל הנלמד בנושא...
6

הלכה בשמחה 5 : שבת – זכר למעשה בראשית

 • ב'
יחידות אלה מותאמות לספר 'הלכה בשמחה' לכיתה ב'. היחידות...