מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה לכיתה א'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק:

2

תפילת שמונה עשרה- השתחווייה

 • ג'
המצגת בנויה בהתאם לספר משפחה כהלכה- תפילה וברכות-...
1

תפילת שמונה עשרה- כיוון וכוונה בתפילה העמידה

 • ג'
המצגת בנויה בהתאם לספר משפחה כהלכה- תפילה וברכות-...
1

תפילת שמונה עשרה- תוכן תפילת העמידה

 • ג'
המצגת בנויה בהתאם לספר משפחה כהלכה- תפילה וברכות-...
1

דיני משיב הרוח, טל ומטר

 • ד'
 • ה'
 • +
4

מדריך לחג הסוכות

 • א'
 • ב'
 • +
ליצור עם הילדים כפנקס. נמלא ביחד עם הילדים. נסמן וי...
2

התמצאות בסידור

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
3

הלכות קריאת שמע

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
1

דיני ברוך שאמר

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
6

תפילת שמונה עשרה

 • ד'
 • ה'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
5

מהות התפילה

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
2

התפילה לאורך הדורות

 • ד'
החומרים מופיעים בפורמט pdf. לקבלת המקור וכן להזמנת מצגות...
1

ברכת 'אשר יצר'

 • ד'
 • ה'
 • +
0

סיפור מתן תורה וקבלת מלכות שמים

 • א'
1

שיעור בתפילה: מקול הלב – כיתה ו

 • ה'
 • ו'
1

הלכה -השכמת הבוקר

 • ד'
 • ה'
 • +
28

יום שיא בהלכה – הלכות תפילה – חדר בריחה- הדרך אל האוצר

 • ג'
 • ד'
 • +
1

לחיות עם הזמן פרשת ויקרא – שיעורים יומיים ושיחות מעובדות

 • ד'
 • ה'
 • +
1

שיר הכנה לתפילה – כיתות א וכיתות אחרות

 • א'
 • ב'
 • +
1

סימניות לסדר תפילות החג לכיתה ד'- סוכות

 • ד'
2

מצגת הסבר על תפילת 'ישתבח'

 • ג'
 • ד'
 • +
1

תפילת שמונה עשרה- שבח בקשה והודיה

 • ג'
המצגת בנויה בהתאם לספר משפחה כהלכה- תפילה וברכות-...
1

מושגים בהלכה

 • א'
 • ב'
 • +
6

הלכה בשמחה 4: תפילה

 • ב'
1

מצגת בנושא: דיני משיב הרוח

 • ז'
 • ח'
 • +
1

דף עבודה על דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה / פרק ו'

 • ו'
ראו מצגת מותאמת לדף עבודה
1

דף עבודה על דיני משיב הרוח+ ותן טל ומטר לברכה- סימן י"ט

 • ח'
 • ט'-י"ב
2

סדנה למורים בנושא תפילה- ברכות השחר

 • א'
 • ב'
 • +
1

תוכנית לימודים בהלכה לכיתות א-ו- פריסה חודשית לחודש שבט

 • א'
 • ב'
 • +
2

תוכנית לימודים בהלכה לכיתה ח'

 • ח'
3

הלכה בשמחה 1: תפילה+ משפחת שמח נעים להכיר

 • ב'
2

תפילת שמונה עשרה – כיתה ה'-ו'

 • ה'
3

נטילת ידיים בבוקר – כיתה ד

 • ד'
נטילת ידיים בבוקר על פי - הלכות והליכות חלק...
4

הלכה בשמחה 3: תפילה – התפילה בבית הכנסת

 • ב'
מצורף לספר הלימוד בהלכה לכיתה ב', "הלכה בשמחה", מצגת...
2

הלכות תפילת שמונה עשרה

 • ה'
דף עבודה על הלכות תפילת שמונה עשרה, ע"פ הלכות...
3

הלכה בשמחה 2: תפילה – לתפילה יש כוח

 • ב'
2

דיני משיב הרוח, טל ומטר

 • ד'
 • ה'