מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המגיד ממעזריטש לכיתה ב'

הצג גם חומרי לימוד לכיתה:

תראו לי רק: